Hyppää sisältöön

Myllyviljojen laatu yllätti positiivisesti

Rukiin laatu tyydyttävä, kevätvehnän hyvä ja kauran erinomainen.

22.09.2022

Vaiherikkaan markkinatalven ja olosuhteiltaan vaihtelevan kasvukauden jälkeen on hienoa havaita, että viljan laatu on hyvä. Sekä kevätvehnässä että kaurassa myllykelpoisen viljan osuus on korkea. Vaikka olosuhteilla on valtava merkitys, niin itsestään ei laatu koskaan synny. Kiitos kaikille sopimusviljelijöille panostuksesta viljelyyn ja laadun tuottamiseen.

Kevätvehnän laatu hyvä. Valkuainen hivenen viime vuotta korkeampi

Vehnän valkuaispitoisuus on hyvä ja suurin osa Raisioon toimitetuista esinäytteistä täyttää myllyvehnän vastaanottovaatimukset. Valkuaispitoisuus esinäytteissä on keskimäärin 13,9 %, kun se viime vuonna oli 13,7. Vastaanotettujen erien keskivalkuainen on 13,7 %. Lajikkeiden vertailussa nyt ensimmäistä kertaa Quarnan valkuaispitoisuus ei olekaan selvästi muita lajikkeita korkeampi, vaan Sibelius ja Lennox ovat valkuaispitoisuuden osalta parempia.

 

kevätvehnän sakoluku on yleisesti hyvin korkea. Keskimäärin 324 ja eroa viime vuoteen yli 100 yksikköä. Vastaanotettujen erien sakoluku hieman alhaisempi eli 317. Korkeimmat mitatut arvot lähes 420 ja alhaisimmat 180 tasolla, joten sakoluvun takia ei juuri, tähän mennessä analysoituja eriä, mene hylkyyn.

Kevätvehnän hehtolitrapaino on esinäytteissä 83,4 kg/hl eli lähes 3 kiloa korkeampi kuin viime vuoden sadossa.

Syysvehnän valkuaispitoisuudet ovat selvästi viime vuotta alhaisemmat, joten aika harva erä voidaan myllylle vastaanottaa ja jauhoksi jauhaa. Keskivalkuainen esinäytteissä 11,4 %.

Suurimokauran laatu positiivinen yllätys

Suurimokauran jyväkoko ja paino vaihtelee, sillä osa pelloista kärsi niin pitkistä poutajaksoista, että veden puute vaikutti kauran laatuun. Pääsääntöisesti laatu on kuitenkin erinomaista ja ero viime vuoteen on huima. Keskimääräinen hehtolitrapaino on esinäytteissä 56,1 kg, ja vastaanotetuissa erissä yli 58 kg/hl. Eroa viime vuoden satoon on kaksi kiloa. Lajikkeissa on suuria eroja. Niklaksen hlp on 57,5 kg, kun Mattyn lähes 60 kg.

Pikkujyvien määrä on maltillinen. Alle 2 mm jyvien osuus on keskimäärin 5,4 %, kun arvo oli viime vuonna lähes 2%-yksikköä korkeampi. Lajikkeissa erot ehkä vielä suurempia kuin hehtolitrapainossa.

Hometoksiineja on esinäytteissä vain vähän, mutta muutamia kuormia on hylätty vastaanotossa. Siksi onkin tärkeää, että ruuhkaisen puintiajan jälkeen palataan normaali käytäntöön ja ennen toimitusta lähetetään ja analysoidaan esinäyte ja näin vältytään ikäviltä yllätyksiltä. Toksiiniongelma näyttäisi kuitenkin olevan melko paikallinen ja kohdentuu puintikauden loppupuolella puituihin eriin.

Rukiin laatu tyydyttävä – torajyvää jonkin verran

Rukiin sakolukutaso on viime vuosia alhaisempi ja vaihteluväli on ehkä viime vuosia suppeampi. Keskimääräinen sakoluku on 220, kun viime vuonna keskiarvo oli 240. Torajyvää esiintyy jonkin verran, joka on seurausta ankaran talven harventamien epätasaisten kasvustojen. Raisiolle toimitetuissa erissä laatu on kuitenkin ollut hyvä myös torajyvien suhteen.

Haku