Hyppää sisältöön

Viljan laatu määrää parempi

Kesän helteet ja kuivuus vaikutti toki myös viljan laatuun, mutta onneksi laatu on kuitenkin määrää parempi. Ainakin myllyviljojen osalta.

26.11.2021

Tähän mennessä esinäytteitä on analysoitu satoja Raision ja Nokian laboratorioissa. Viljakohtainen keskimääräinen laatu onkin jo hyvin tiedossa, mutta tietysti lajikekohtainen tieto tarkentuu, kun näytteitä saadaan lisää. Sama tietysti koskee vastaanotettujen erien tietoja. Esinäytteitä kannattaa lähettää/toimittaa edelleen, sekä viljakauppaa tehdään aktiivisesti. Toimitusaikoja saa aivan lähiviikoille.

Lajikekohtainen tieto – lukuohje tuloksiin!

Lajikekohtainen laatutieto kiinnostaa. Mutta Raision tietoihin perehtyessä kannattaa muistaa, että kaikki erot eivät tietenkään johdu lajikkeesta, vaan useista tekijöistä, kuten pellon kasvukunnosta, sadannasta, lämpötilasta ja viljelytekniikasta. Eri näytteiden laatutulokset eivät siis ole vertailukelpoisia. Myös näytteiden määrä vaikuttaa. Jos näytteitä on vähän, yksittäisen erän onnistuminen/epäonnistuminen viljelyssä voi korostua puoleen tai toiseen. Älä siis tulkitse tuloksia liian kirjaimellisesti.

Toisaalta nämä tulokset antavat kuvan siitä, miten viljely on onnistunut Lounais-Suomessa viime kesänä ja miten yleisellä tasolla eri lajikkeet ovat menestyneet. Tiedot kertovat, minkälaista laatua lajike tuottaa käytännön viljelyssä, kun olosuhteet ovat kuivat ja helteiset. Lisäksi voi olla kiinnostavaa tietää, miten oman tilan viljan laatu asettuu suhteessa muihin.

Syysvehnän leivontalaatu normaalia parempi

Syysvehnän sakoluku on keskimäärin korkea ja valkuaispitoisuudet viime vuosia korkeammat. Hehtolitrapaino on tyydyttävä. Raision viljelijöillä Ceylon on ollut selvästi suosituin lajike. Keskieurooppalaiset lajikkeet tuottivat määrällisesti ja laadullisesti hyvän sadon, kun olosuhteet olivat jotakuinkin sellaiset, mihin ja minkälaisiin olosuhteisiin lajikkeet on jalostettu. Leivontalaatu onkin syysvehnällä nyt parempi, mihin viime vuosina olemme tottuneet.

Oheinen kuva kertoo esinäytteiden valkuaispitoisuuden hajonnasta. Hajonta usein kasvaa, kun näytteitä on runsaasti ja olosuhteet niin takana vaihtelevat. Kuva kuitenkin kertoo sen, että useilla lajikkeilla myös huippukorkeat valkuaispitoisuudet ovat mahdollisia.

Kevätvehnän laatu hyvä

Kevätvehnän valkuaispitoisuus on viime vuosia matalampi. Sakoluku taas vaihtelee lajikkeittain paljon, johtuen ainakin osin elokuun sateisista jaksoista. Eniten esinäytteitä on toimitettu lajikkeista: Quarna, Mistral, Sibelius, Helmi ja Lennox.

Suurimokauran laatu on tyydyttävä

Suurimokauran laatu on myllyviljoista viime vuosiin verrattuna heikoin. Kosteutta kaipaavana viljana, kuivuus on sille myrkkyä. Jyvien määrä laskee ja koko jää pieneksi. Pääsääntöisesti väriltään ja hygieeniseltä laadultaan laatu on kuitenkin hyvä. Heikko laatu tietysti pienentää myytävää määrää, mutta laskee myös saantoa myllyn prosesseissa. Suhteessa pieniä jyviä menee rehujakeeseen normaalia enemmän ja kuorinnan jälkeen saanto laskee. Suosituimmat lajikkeet ovat Niklas, Matty, Avanti ja Avetron.

Haku