Hallintoneuvoston nimitystyöryhmä

Hallintoneuvosto on asettanut nimitystyöryhmän valmistelemaan hallituksen jäsenten nimitys- ja palkitsemisasioita. Työryhmä tekee ehdotuksensa hallintoneuvostolle, joka puolestaan voi tehdä ehdotuksen yhtiökokoukselle hallituksen jäsenille maksettavista palkkioista ja korvauksista, hallituksen jäsenten lukumäärästä sekä hallituksen jäseniksi valittavista henkilöistä. Työryhmän toimintaa sääntelee hallituksen ja hallintoneuvoston hyväksymä työjärjestys (2016). 

Työryhmään kuuluvat asemansa perusteella hallintoneuvoston puheenjohtaja Paavo Myllymäki ja varapuheenjohtaja Holger Falck sekä hallintoneuvoston keskuudestaan vuosittain valitsemat jäsenet, jotka toukokuusta 2017 lähtien ovat Henrik Brotherus, Markku Kiljala ja Linda Langh.

Nimitystyöryhmä piti kertomusvuoden aikana kuusi kokousta.