Newsroom

Raisio mukana kestävän kehityksen yhteiskuntasitoumuksessa

Benella

Raisio-konserni on julkistanut oman sitoumuksensa Suomen kestävän kehityksen yhteiskuntasitoumukseen. Raisio sitoutuu edistämään kestävän kehityksen mukaista kalankasvatusta Itämeren alueella Benella Kirjolohen avulla. 

Benella Kirjolohi on suomalaisten kasvattamaa kalaa, joka on ympäristöystävällistä ja terveellistä. Raision toimenpidesitoumuksen tavoitteena on lisätä Benella Kirjolohen tuottajien määrää ja myyntikanavia. Lisäksi yhtiö aloittaa käyttämään Itämeren kaloista tehtyä kalajauhoa sisältävää Itämeri-rehua heti, kun se on mahdollista. Tavoitteena on myös laajentaa Benella Kirjolohen kasvatusta Itämeren alueella.

Raision sitoumukseen voi tutustua Sitoumus 2050 -verkkosivustolla.

Benella Kirjolohi on hyväksi ympäristölle

Benella Kirjolohet ruokitaan Raisioaquan Suomessa valmistamilla Hercules Opti -rehuilla. Ne sisältävät 26 prosenttia vähemmän fosforia ja alentavat siten merkittävästi vesistöjen kuormitusta. Lisäksi Benella Kirjolohet saavat suuren osan kasvuenergiastaan rehun sisältämästä rypsiöljystä. Raisioaquan innovaation myötä kalanrehuissa käytettävää kalaöljyä kyetään korvaamaan rypsiöljyllä. Näin säästetään maailman merien hupenevia kalavaroja.

Raisio on edistänyt vuosia suomalaisen kalankasvatuksen vastuullisuutta muun muassa yhteistyössä WWF:n kanssa. Raision tekemä kalanrehujen kehitystyö vaikutti merkittävästi siihen, että WWF nosti suomalaisen kasvatetun kirjolohen kalaoppaansa suositeltavien kalavalintojen vihreälle listalle vuonna 2014.

Lisätietoja Benella Kirjolohen verkkosivuilta.

Sitoumus toteuttaa YK:n kestävän kehityksen tavoitteita

Suomen kestävän kehityksen toimikunta päätti vuonna 2013 perustaa yhteiskuntasitoumuksen "Suomi, jonka haluamme 2050". Yritykset ja yhteisöt ovat antaneet jo lähes 240 sitoumusta. 

Yhteiskuntasitoumuksessa julkishallinto yhdessä muiden toimijoiden kanssa sitoutuu edistämään kestävää kehitystä kaikessa työssään ja toiminnassaan. Yhteiskuntasitoumus on Suomen tapa toteuttaa YK:n kestävän kehityksen tavoitteita. Sen avulla nostetaan kansallinen kestävän kehityksen työ uudelle tasolle.