Newsroom

Kestävän kehityksen rehuinnovaatiolle haettu kansainvälistä patenttia

Hercules Plus

Raisioagron kalanrehuliiketoiminta Raisioaqua tuo markkinoille uuden rehuinnovaation, joka parantaa kirjolohen kasvua ja tuottaa suuremman määrän mätiä. Innovaation myötä otetaan lisäaskel kohti ekologisesti kestävämpää kalankasvatusta. Hercules Plus -innovaatiolle on haettu kansainvälistä patenttia.

Rehuinnovaatio vie kirjolohen kasvatuksen ekologisesti kestävämpään suuntaan. Kaupallisella laitoksella suoritetun ruokintavertailun perusteella rehulla on saavutettu parempi kasvu sekä tuotettu enemmän lihaa ja mätiä pienemmällä rehumäärällä. Ruokintavertailun rinnalla suoritettu tieteellinen tutkimus vahvisti kalan paremman kasvun.

– Käsissämme on todellinen kestävän kehityksen rehuinnovaatio. Kalankasvatuselinkeino saavutti vuonna 2014 merkittävän virstanpylvään kun kotimainen kirjolohi hyväksyttiin WWF:n kuluttajan kalaoppaassa suositeltavien kalojen joukkoon. Hercules Plus -innovaation myötä otamme kestävässä kehityksessä seuraavan askeleen. Innovaatiolla on myös suuri taloudellinen merkitys kalankasvattajille, toteaa Raisioagron toimitusjohtaja Jarmo Puputti. 

Vastaa paremmin kalojen ja kalankasvattajien tarpeisiin

Hercules Plus -rehuinnovaation rasva-valkuaissuhde on sovitettu kalojen tarpeita vastaaviksi. Kalojen kasvunopeus on jalostuksen myötä nopeutunut merkittävästi viimeisen 10 vuoden aikana. Raisioaquan uusi rehuinnovaatio vastaa entistä paremmin nykyisten kalakantojen ravintoainetarpeita. Tästä on osoituksena rehuvertailussa saavutettu parempi kasvu, kalasta saatava korkeampi syötävän lihan osuus ja mätikaloilla mätituotannon lisääntyminen.

– Olemme analysoineet kirjolohen mätiä erittäin tarkasti. Kirjolohi synnyttää mätiä ravintonsa sekä elimistönsä ravintoaineiden avulla. Mädin koostumus on erilainen kuin kirjolohen lihan. Olemme nyt täsmänneet rehujen aminohappotasapainon siten, että se vastaa paremmin sukukypsän kirjolohen tarpeisiin. Lisäksi olemme lisänneet raaka-aineita, joiden on havaittu edistävän kirjolohen mätituotosta, selvittää Raisioaquan kehityspäällikkö Olle Lerche rehuinnovaation biologista taustaa.

Hercules Plus -innovaatiolla on merkittäviä taloudellisia hyötyjä kirjolohenkasvattajille. Innovaatio hyödyttää sekä hyvään mätituotokseen tähtääviä kasvattajia, että mätiä tuottamattomia kaloja kasvattavia tuottajia.

– Innovaation merkitys kalankasvattajille on merkittävä. Tutkimuksen ja ruokintavertailun tulokset tarkoittavat käytännössä selvästi parempaa kannattavuutta kirjolohia tuottaville yrityksille. Hyöty syntyy parempien tuotosten ja alhaisemman rehumäärän yhteisvaikutuksella, perustelee Raisioaquan myynti- ja tuotepäällikkö Tomi Kantola innovaation taloudellista merkitystä.