Raisio-konserni

Valtuutukset

Omien osakkeiden hankkimisvaltuus

Yhtiökokous 21.3.2018 valtuutti hallituksen päättämään enintään 5.000.000 vaihto- ja 1.250.000 kantaosakkeen hankkimisesta ja/tai pantiksi ottamisesta. Valtuutus oli voimassa 19.3.2019 asti. Hallitus ei ole käyttänyt tätä valtuuttaan omien osakkeiden hankintaan tai pantiksi ottamiseen.

Yhtiökokous 19.3.2019 valtuutti hallituksen päättämään enintään 5.000.000 vaihto- ja 1.250.000 kantaosakkeen hankkimisesta ja/tai pantiksi ottamisesta. Valtuutus on voimassa 30.4.2020 asti

Osakeantivaltuudet

Yhtiökokous 23.3.2017 valtuutti hallituksen päättämään osakeanneista (1) luovuttamalla yhtiön hallussa olevia vaihto-osakkeita enintään 14.000.000 kappaletta ja kanta-osakkeita enintään 1.460.000 kappaletta sekä (2) antamalla yhteensä enintään 20.000.000 uutta vaihto-osaketta. Osakeantivaltuutukset olivat voimassa 21.3.2018 asti. 

Hallitus päätti 15.3.2018 sille myönnetyn valtuutuksen perusteella toteuttaa suunnatun maksuttoman osakeannin osakepalkkiojärjestelmän 2015-2017 perusteella osakkeina suoritettavan osuuden siirtämiseksi avainhenkilöille. Osakeannissa luovutettiin vastikkeetta 10 266 kappaletta yhtiön hallussa olevia Raisio Oyj:n vaihto-osakkeita osakepalkkiojärjestelmän piirissä oleville avainhenkilöille. Luovutetut 10 266 vaihto-osaketta vastaavat 0,006 prosenttia Raisio Oyj:n kaikista osakkeista ja 0,001 prosenttia kaikista äänistä. Osakkeet on luovutettu avainhenkilöille 11.4.2018. 

Yhtiökokous 21.3.2018 valtuutti hallituksen päättämään osakeanneista (1) luovuttamalla yhtiön hallussa olevia vaihto-osakkeita enintään 14.000.000 kappaletta ja kantaosakkeita enintään 1.460.000 kappaletta sekä (2) antamalla yhteensä enintään 20.000.000 uutta vaihto-osaketta. Osakeantivaltuutukset olivat voimassa 19.3.2019 asti.

Yhtiökokous 19.3.2019 valtuutti hallituksen päättämään osakeanneista (1) luovuttamalla yhtiön hallussa olevia vaihto-osakkeita enintään 14.000.000 kappaletta ja kantaosakkeita enintään 1.460.000 kappaletta sekä (2) antamalla yhteensä enintään 20.000.000 uutta vaihto-osaketta. Osakeantivaltuutukset ovat voimassa enintään 30.4.2020 asti.