Raisio-konserni

Väärinkäytöksistä ilmoittaminen

Raisio-konsernissa on käytössä menettely ja kommunikaatiokanava, jolla konsernin palveluksessa oleva henkilö voi ilmoittaa häntä askarruttavista epäkohdista tai tekemistään huomioista riippumattoman kanavan kautta ja niin halutessaan myös nimettömänä. Järjestelmän kautta voidaan ilmoittaa paitsi epäilyjä tai havaintoja väärinkäytöksistä, myös epäilyjä finanssimarkkinoita ja erityisesti arvopaperimarkkinoita koskevien säännösten ja määräysten rikkomisesta (Markkinoiden väärinkäyttöasetus, 32 artikla; Arvopaperimarkkinalaki, 12 luku).