Raisio-konserni

Toimitusjohtaja

Raisio Oyj:n toimitusjohtaja hoitaa yhtiön juoksevaa hallintoa hallituksen antamien ohjeiden ja määräysten sekä sen asettamien tavoitteiden mukaisesti (yleistoimivalta) sekä vastaa siitä, että yhtiön kirjanpito on lain mukainen ja varainhoito luotettavalla tavalla järjestetty. Toimitusjohtajan sijaista ei ole valittu. Toimitusjohtajan varahenkilönä toimii tarvittaessa talousjohtaja.

Raisio Oyj:n toimitusjohtajan tehtävää on hoitanut Pekka Kuusniemi marraskuun alusta 2017.