Raisio-konserni

Tilintarkastus

Varsinaisina tilintarkastajina tilikaudella 2018 sekä tilikaudella 2019 toimivat KHT Esa Kailiala ja KHT Kimmo Antonen. Varatilintarkastajina toimivat KHT Niklas Oikia ja tilintarkastusyhteisö KPMG Oy Ab.

Konsernin tilintarkastuksesta laaditaan yhteenveto hallitukselle ja toimitusjohtajalle. Lisäksi konserniyhtiöiden tilintarkastajat raportoivat erikseen kunkin konserniyhtiön johdolle. Vuonna 2018 tilintarkastajat raportoivat toiminnastaan ja havainnoistaan Raisio Oyj:n hallitukselle sen kokouksissa kaksi kertaa ja tarkastusvaliokunnalle sen kokouksissa kaksi kertaa. Tilintarkastajat antavat osakkeenomistajille lain edellyttämän tilinpäätökseen liittyvän tilintarkastuskertomuksen vuosittain.

Palkkioita lakisääteisestä tilintarkastuksesta vuodelta 2018 maksettiin yhteensä 144.100 euroa. Lisäksi KPMG Oy Ab:ltä ja samaan tilintarkastusketjuun kuuluvilta yhtiöiltä ostettiin muita palveluja yhteensä 112.100 eurolla.