Sijoittajat

Osinko

Osinkopolitiikka

Raisio Oyj:n tavoitteena on jakaa vuosittain osinkona 50 - 100 prosenttia jatkuvien liiketoimintojensa osakekohtaisesta tuloksesta (EPS). Tämän lisäksi hallitus voi ehdottaa lisäosingon jakamista. Osinkopolitiikan mukaisen osingon maksamisen edellytyksenä on, ettei osingonmaksu vaaranna yhtiön rahoitusasemaa eikä strategisten tavoitteiden saavuttamista. 
 

Osinkohistoria

Vuosi €/osake
2019 0,13
2018 0,16
2017 0,17
2016 0,17
2015 0,16
2014 0,14
2013 0,13
2012 0,12
2011 0,11
2010 0,10
2009 0,09
2008 0,07
2007 0,04
2006 0,03
2005 0,05
2004 0,03
Ylimääräinen, maksettu 12.4.2005 0,18
2003 0,01
Ylimääräinen, maksettu 12.10.2004 0,12
2002 0,02
2001 0,017
2000 0,017
1999 0,034
1998 0,059
1997 0,05
1996 0,03
1995 0,03