Sijoittajat

Osakasluettelo ja odotusluettelo

Yhtiössä, jonka osakkeet on liitetty arvo-osuusjärjestelmään, omistajaluetteloa pitää lain nojalla yhtiön puolesta ja lukuun arvopaperikeskus, Euroclear Finland Oy. Tällainen omistajaluettelo jakaantuu kahteen osaan - osakasluetteloon ja odotusluetteloon.  Osakasluetteloon merkitty omistus tuottaa omistajalleen kaikki lain ja yhtiöjärjestyksen määräämät oikeudet - keskeisimpinä näistä osinko-oikeus sekä osallistumis- ja äänioikeus yhtiökokouksissa.  Odotusluetteloon merkitty omistus oikeuttaa mm. yhtiöstä jaettavaan osinkoon sekä tuottaa etuoikeuden osakeannissa, mutta ei tuota osallistumisoikeutta yhtiökokoukseen eikä äänioikeutta yhtiökokouksessa.