Sijoittajat

Omistusrakenne

Osakekannan jakautuma 31.12.2018
  %
Rahoitus- ja vakuutuslaitokset 1) 4,1
Julkisyhteisöt 7,6
Voittoa tavoittelemattomat yhteisöt 5,2
Kotitaloudet 46,5
Ulkomaiset omistajat 2) 23,4
Odotusluettelossa ja yhteistilillä 5,2
Yritykset 3) 8,0

 

1) ilman hallintarekisteröityjä, 2) sisältää hallintarekisteröidyt, 3) sisältää yhtiön omistamat omat osakkeet