Sijoittajat

Kantaosakkeiden muuntaminen omistajan pyynnöstä

Hallitus voi myös pyynnöstä muuntaa kantaosakkeita vaihto-osakkeiksi. Menettely voidaan tässäkin tapauksessa käynnistää käyttämällä yhtiön laatimaa lomaketta tai vapaamuotoisella hakemuksella. Muuntoasiat valmistelee yhtiön osakaspalvelu (sähköposti: osakaspalvelu(at)raisio.com).
 
Muuntomenettely on erittäin muotosidonnainen ja edellyttää hallituksen päätöksen lisäksi mm. kaupparekisterimerkintää ja vie aikaa 4 - 8 viikkoa riippuen siitä, milloin hakemus on tehty ja saapunut yhtiölle.  
 
Yhtiön kantaosake voidaan muuntaa vaihto-osakkeeksi, mutta vaihto-osaketta ei voida muuntaa kantaosakkeeksi ja tämä koskee myös sellaista vaihto-osaketta, joka on muunnettu kantaosakkeesta.