Raisio-konserni

Hallintoneuvoston nimitystyöryhmä

Hallintoneuvosto on asettanut nimitystyöryhmän valmistelemaan hallituksen jäsenten nimitys- ja palkitsemisasioita. Työryhmä tekee ehdotuksensa hallintoneuvostolle, joka puolestaan voi tehdä ehdotuksen yhtiökokoukselle hallituksen jäsenille maksettavista palkkioista ja korvauksista, hallituksen jäsenten lukumäärästä sekä hallituksen jäseniksi valittavista henkilöistä. Työryhmän toimintaa sääntelee hallituksen ja hallintoneuvoston hyväksymä työjärjestys (2016).

Työryhmään kuuluvat asemansa perusteella hallintoneuvoston puheenjohtaja Paavo Myllymäki ja varapuheenjohtaja Holger Falck sekä hallintoneuvoston keskuudestaan vuosittain valitsemat jäsenet Henrik Brotherus (23.5.2019 alkaen), Markku Kiljala (23.5.2019 alkaen) ja Linda Langh (23.5.2019 alkaen). Nimitystyöryhmä piti vuonna 2018 neljä kokousta ja jokainen jäsen osallistui kaikkiin näistä kokouksista.