Raisio-konserni

Hallintoneuvoston nimitystyöryhmä

Hallintoneuvosto on asettanut nimitystyöryhmän valmistelemaan hallituksen jäsenten nimitys- ja palkitsemisasioita. Työryhmä tekee ehdotuksensa hallintoneuvostolle, joka puolestaan voi tehdä ehdotuksen yhtiökokoukselle hallituksen jäsenille maksettavista palkkioista ja korvauksista, hallituksen jäsenten lukumäärästä sekä hallituksen jäseniksi valittavista henkilöistä. Työryhmän toimintaa sääntelee hallituksen ja hallintoneuvoston hyväksymä työjärjestys (2016, päivitetty 2020).

Työryhmään kuuluvat asemansa perusteella hallintoneuvoston puheenjohtaja Paavo Myllymäki ja varapuheenjohtaja Holger Falck sekä hallintoneuvoston keskuudestaan vuosittain valitsemat jäsenet Henrik Brotherus (23.5.2019 alkaen), Markku Kiljala (23.5.2019 alkaen) ja Linda Langh (23.5.2019 alkaen). Nimitystyöryhmä piti vuonna 2019 viisi kokousta ja osallistumisprosentti kokouksiin oli 96,0. Hallintoneuvoston nimitystyöryhmän jäseniksi 10.6.2020 on valittu uudelleen Henrik Brotherus, Markku Kiljala ja Linda Langh.