Raisio-konserni

Hallintoneuvosto

Hallintoneuvostoon kuuluu vähintään 15 ja enintään 25 jäsentä, joiden toimikausi alkaa valinnan tekevästä yhtiökokouksesta ja päättyy kolmannen valintaa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä. Kolmannes jäsenistä on erovuorossa vuosittain. Kevään 2018 yhtiökokous vahvisti hallintoneuvoston jäsenmääräksi 25. Yhtiökokouksen valitsemien jäsenten rinnalla hallintoneuvostoon kuuluu jäseninä kolme Raisio-konsernin Suomessa toimivan henkilöstön muodostamien henkilöstöryhmien valitsemaa edustajaa. Hallintoneuvoston jäseneksi ei voida valita henkilöä, joka ennen toimikauden alkua on täyttänyt 65 vuotta.

Hallintoneuvosto valvoo hallituksen ja toimitusjohtajan hoitamaa yhtiön hallintoa sekä antaa yhtiökokoukselle lausuntonsa tilinpäätöksestä ja tilintarkastuskertomuksesta. Hallintoneuvoston puheenjohtajalla on oikeus olla läsnä sekä käyttää puheenvuoroja kaikissa Raisio Oyj:n hallituksen kokouksissa.

Hallintoneuvosto valitsee puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan keskuudestaan toimikaudeksi, joka alkaa ensimmäisestä varsinaisen yhtiökokouksen jälkeen pidettävästä hallintoneuvoston kokouksesta ja päättyy seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen jälkeen pidettävässä ensimmäisessä hallintoneuvoston kokouksessa.

Hallintoneuvoston puheenjohtajana on toiminut Paavo Myllymäki ja varapuheenjohtajana Holger Falck; kumpikin koko vuoden 2018. 

Hallintoneuvoston sihteerinä on huhtikuuhun 2018 asti toiminut oikeustieteen kandidaatti, johtaja Janne Martti ja huhtikuusta 2018 lukien oikeustieteen kandidaatti, varatuomari Aija Immonen.

Hallintoneuvosto kokoontui vuonna 2018 kolme kertaa ja jäsenten osallistumisprosentti kokouksiin oli 81,3.

Hallintoneuvoston kokoonpano täällä