Idässä ja lännessä kuivaa ja nuivaa

 

Euron arvon lasku nostaa tuontiviljan hintoja mutta helpottaa vientiä.

 

Kuivuus vaivaa kasvustoja erityisesti Mustanmeren alueella ja vähemmissä määrin Itä- ja Keski-Euroopassa. Mustanmeren vehnän hinta on korkeimmillaan kolmeen vuoteen. Myös Yhdysvaltojen vehnäsatoennustetta on laskettu 4% kuivuuden takia. Argentiinassa kuukausien kuivaa kautta on seurannut runsaat sateet, mikä hankaloittaa vehnän kylvöä. UK:ssa kotimaiset viljat ovat loppumassa, joten hinnat nousevat ja sinne virtaa tuontiviljaa. Mm. ohran hinta on noussut. Australiassa puolestaan vehnäsadon ennustetaan kasvavan 11% viimeisimmästä surkeasta sadosta.

 

Statistics Canadan mukaan maanviljelijät suunnittelevat vehnän viljelyalan kasvattamista 13% viime vuoteen verrattuna, mikä ylitti odotukset. Tämä uutinen jäi kuitenkin maailman satohuolien alle ja vehnän markkinahinta jatkoi nousuaan.

 

Nykyisten raporttien valossa noin puolet maailman vehnävarastoista on Kiinassa, mutta lukujen paikkansapitävyyttä on vaikea arvioida. Suurimmat analyysitalot suunnittelevatkin ryhtyvänsä raportoimaan Kiinan varastotasoja uudella tavalla. Mahdollinen tärkeiden lukujen merkittävä muuttuminen saattaa aiheuttaa aaltoja raaka-ainemarkkinoilla, vaikka tosiasiassa fyysiset varastot lukujen takana eivät olisi muuttuneet miksikään. Markkinat vain tajuavat, että me emme oikeasti tiedäkään, paljonko maailmassa on vehnää varastossa.