Viljat

Viljalajikkeella on merkitystä

Lajikevalinnalla luodaan perusta viljelylle, sadon laadulle ja määrälle. Lajikeominaisuudet kertovat millaisissa olosuhteissa kukin lajike kasvaa ja viihtyy parhaiten ja sitä kautta tuottaa parhaan sadon.

Lajikemäärä on viljalajista riippumatta monipuolinen. Jokaiselle alueelle ja käyttötarkoitukseen löytyy hyviä vaihtoehtoja. Valitse siis lajike huomioiden peltolohkon maalaji, sijainti, viljelykierto ja sadon käyttötarkoitus.

Lisätietoa viljalajikkeista saa lajike-edustajilta ja heidän nettisivuiltaan. Luonnonvarakeskus Luke ylläpitää virallisia lajikekokeita, joissa kaikki sekä kotimaiset että muualta tulleet lajikkeet ovat mukana usean vuoden ajan. Virallisten lajikekokeiden tarkoituksena on selvittää uusien lajikkeiden viljelyarvo Suomen olosuhteissa.

Virallisten lajikekokeiden tulosyhteenvedot löytyvät kätevästi sähköisestä tutkimustulostietokannasta. Tietokannasta voi kuka tahansa tuottaa itselleen haluamansa tulosyhteenvedon. Tutkimustulostietokanta, sekä palvelun tueksi tehdyt käyttöohjeet ja tulosten tulkintaohjeet löytyvät Luken sivuilta.