Viljat

Laadukkaat, kotimaiset viljat ovat Raision tärkeimpiä raaka-aineita. Viljanhankinta perustuu Raision ja viljelijöiden toimivaan yhteistyöhön ja sopimusviljelyyn. Noin 95 prosenttia käyttämästämme viljasta on kotimaista.

Raisiosta viljansiemenet ensi kevään kylvöille


Raisio tekee yhteistyötä viljansiemenkaupassa Lantmännen Agron kanssa. Viljasiemenet on siis mahdollista hankkia omalta viljanostajaltasi. 

Kevätvehnä

KWS Mistral on kauan odotettu myllyvehnäuutuus, joka on kasvuajaltaan hieman Amarettoa aikaisempi, mutta satoisampi. Hehtolitra- ja tuhannenjyvänpaino lajikkeiden parhaimpia. 

QuarnaBOR on laatuvarmin lajike myllyvehnän tuottajalle. Huippukorkean valkuaispitoisuuden ja erinomaisen leivontalaadun omaava lajike, joka on kasvuajaltaan keskitasoa.  Lisätieto Quarnasta löytyy Borealin sivuilta.

AnniinaBOR on viljelyvarma lajike jolla on aikaisuuteensa nähden erinomainen sadontuottokyky. Anniinan valkuaispitoisuus on lajikkeiston korkein. Anniina on viljelyvarma vaihtoehto koko kevätvehnän viljelyalueelle.  Lisätietoa Anniinasta.

Lennox uusi saksalainen laatuvehnä Kruunun ja Quarnan kasvuaikaluokkaan. Valkuainen 13 % tasolla, sakoluku yli kolmensadan ja suuri jyvä. Kruunua ja Quarnaa satoisampi. 

Kaura

Suurimokaura lajikkeiksi suosittelemme seuraavia lajikkeita: Avanti, Belinda, Benny, Ingeborg, Marika, Matty, Meeri, Niklas, Peppi, Perttu ja Steinar.

Suurimokauralajiketta valittaessa tulee kiinnittää huomiota satotason ja viljelyvarmuuden lisäksi jyvälaatuun. Jyvän tulee olla suuri, tasakokoinen ja ohutkuorinen. Jyvän ytimen tulee olla väriltään kauniin vaalea. 

Eri lajikkeet soveltuvat erilaisiin kasvupaikkoihin ja olosuhteisiin. Vaikka kasvukauden sääolosuhteita ei lajiketta valittaessa tiedä, niin kasvupaikan ja maaperän tuntemus antavat hyvän perustan lajikkeen valinnalle. 

Belinda on pitkään ollut Raisioon eniten toimitettu kauralajike. Belindan laatu on keskiluokkaa ja edelleen varteenotettavat vaihtoehto suurimokauran viljelyyn laadullisesti. Lisätietoa Belindasta.

Benny on uusi satoisa ja lujakortinen kauralajike, joka on ollut viljelyssä Suomessa vasta yhden kasvukauden. Benny on myöhäisiin kauralajikkeisiin kuuluva lajike, sillä sen kasvukausi vaatimus on 101 päivää ja lämpösumma vaatimus 1022 astetta eli Benny on Belindan kanssa samaa kasvuaikavaatimusluokkaa. Bennyn jyväkoko on suuri ja saanto sitä kautta hyvä. Benny on saksalaisen Nordsaatin jalostama ja Suomessa S.G.Niemisen edustama. Raisioon eriä on tullut vasta muutama, mutta kentällä odotukset lajikkeesta on suuret. Lisätietoa Benny-kauralajikkeesta. 

Matty sopii viljelijälle, joka haluaa tuottaa laatua satotasosta tinkimättä. Mattyssa yhdistyvät korkea satotaso, korkea hehtolitranpaino, suuri jyväkoko, pieni kuoripitoisuus ja korkea ydinsaanto. Hyvän satoisuuden vuoksi Matty sopii myös mainiosti rehukauraksi. 

Meeri BOR on aikaisista kauralajikkeista selvästi isojyväisin ja muiltakin laatuominaisuuksiltaan hyvä. Meeri on erittäin satoisa, vaikka on kasvuajaltaan yksi markkinoiden aikaisimmista lajikkeista. Meerin viljely ja tarjonta Nokian myllylle on lisääntynyt viime vuosina ja sen laatu on varsin tyydyttävä. Lisätietoa Meeristä.

Niklas BOR on aikaisista kauroista sekä satoisin että isojyväisin ja haastaa myöhempiäkin lajikkeita myllykauran raaka-ainetuotannossa. Tämä laadukkaan, erityisesti myllykäyttöön soveltuvan kauran tuotanto on mahdollista koko Suomessa. Lisätietoa Niklaksesta.

Perttu BOR on uutuuslajike, jolla on korkea betaglukaanipitoisuus. Perttu sopii siis hyvin kuitutuotteiden raaka-aineeksi. Pertun jyväkoko on hyvä ja kuori ohut. Jyvä on väriltään valkoinen. 
Perttu on satoisin aikainen lajike. Se on Akselia aikaisempi, mutta Niklasta hieman myöhäisempi kaura. Se sopii viljelyyn koko maahan, ja sitä suositellaan vyöhykkeelle IV, sen lyhyen kasvukausi vaatimuksen takia. Se on lujakortinen lajike, jonka taudinkestävyys on hyvä. Borealin Fusarium-testien mukaan Perttu ei ole kovin herkkä toksiinien kertymiselle. 

Steinar BOR päihittää satoisuudessaan monet muut markkinoilla olevat kaurat, mukaan lukien myöhäisemmät lajikkeet. Steinar on erittäin lujakortinen lajike ja kasvuajaltaan melko myöhäinen. Steinarin laatuetuna on iso jyvä, sekä monia muita myöhäisiä kauroja alhaisempi kuoripitoisuus. Lisätietoa Steinarista.

Ohra

Crescendo on markkinoiden satoisin ohra-lajike ja sen laatuominaisuudet ovat erittäin hyvät. 

KWS Irina on markkinoiden yksi satoisimmista ohra-lajikkeista. Se on melko myöhäinen ja lujakortinen. Valkuaispitoisuus on alhainen, tuhannenjyvänpaino erittäin korkea ja hehtolitrapaino keskitasoa. Menestynyt erittäin hyvin käytännön viljelyssä.