Viljat

Näytteiden analysointi

Raisio analysoi itse tai teettää analysoinnin viljelykasvien näytteenoton toimituspaikoissa. Näytteet ovat joko tehtaille saapuvien erien vastaanottonäytteitä tai etukäteen viljelykasvien laadun selvittämiseksi lähetettyjä esinäytteitä.

Esinäytetutkimuksen tai vastaanoton yhteydessä tehtävien määritysten tarkoituksena on ohjata oikeanlaatuinen vilja eri tuotantolaitosten raaka-aineeksi.

Vastaanoton yhteydessä viljalaboratoriossa varmistetaan paitsi viljaerän käyttölaatu myös sen kauppakuntoisuus ja samalla saadaan hinnoittelussa tarvittavat analyysitulokset.

Esinäytteet

Raision kanssa vilja- tai öljykasvisopimuksen tehneet voivat lähettää näytteitä Ravintoraision viljalaboratorioon analysoitavaksi. Näytteet analysoidaan pääsääntöisesti Raision toimipisteen laboratoriossa, mutta poikkeuksena on, että suurimokauranäytteet analysoidaan Nokialla.

Mallasohran ja suurimokauran esinäytteet ovat pakollisia. Muista viljoista, öljykasveista, härkäpavusta esinäytteen voi lähettää, mikäli vaikuttaa siltä, että erä ei täytä vastaanottovaatimuksia. Suosittelemme esinäytteen lähettämistä jo syksyllä, että analyysitiedot olisivat tiedossa, kun viljaa tai öljykasveja halutaan toimittaa.

Näytteet toimitetaan joko Raision lähettämässä näytepussissa tai muussa puhtaassa pussissa viljalaboratorioon. Suosittelemme muovisen näytepussin käyttöä, koska silloin kosteusanalyysin tulos on mahdollisimman luotettava. Paperipusseissa tulevista näytteistä emme haihtumisen vuoksi analysoi kosteutta. Sopiva koko näytteelle on noin 600 - 800 g. Näytteeseen tulee merkitä viljelijän nimi, osoite, viljalaji ja -lajike, näytteen edustaman viljaerän koko sekä viljelijän omat merkkitiedot.

Näytteet toimitetaan alla olleviin osoitteisiin riippuen viljalajista.

Vehnä-, mallasohra-, härkäpapu- ja öljykasvinäytteet lähetetään osoitteeseen:

Ravintoraisio Oy
Viljanäytteet
PL 101 (Raisionkaari 55)
21201 RAISIO

Vastaanottajan puhelinnumero 0306 667 343

Suurimokaura-, suurimo-ohra- ja ruisnäytteet lähetetään osoitteeseen:

Ravintoraisio Oy
Viljalaboratorio
PL 9 (Rounionkatu 55)
37101 NOKIA

Vastaanottajan puhelinnumero 044 7818982

Analyysistä lähetetään Viljalaariin analyysituloste. Näytteen analysointi saattaa kestää ruuhka-aikana useita viikkoja.