Viljat

Mallasohraa vientiin

Mallasohran viljely keskittynyt muutamiin lajikkeisiin – uhka vai mahdollisuus?


Kaksitahoisten ohrien viljelyala oli kesällä 2019 noin 76 000 hehtaaria, kun se edellisenä vuonna oli 12 000 hehtaaria suurempi eli 88000 hehtaaria. Lajikkeita viljelyssä on paljon, mutta viiden eniten viljellyn lajikkeen ala kattaa 70 % mallasohra-alasta. RGT Planet on selkeästi suosituin lajike Suomessa ja myös merkittävä lajike Euroopassa. Suosion syitä on satoisuus ja viljelyvarmuus. Viennissä kysyntää on kuitenkin muillekin lajikkeille, esimerkiksi KWS Irinalle ja Propinolle ja Tipplelle.


Viljely keskittyminen suppeaan lajikemäärään on perusteltua, jotta saadaan tehokkaasti suuria eriä sekä mallastamon käyttöön, että vientieriksi. Toisaalta lajikevalikoimaa on syytä olla, koska vuosittaiset kasvuolosuhteet vaihtelevat ja lajikevaihtelu turvaa kohtuullisen sadon. Viennin osalta on korostettu, että lajikkeiden tulee olla vientiasiakkaille tuttuja. Tämä onkin totta, mutta myös vientiasiakkaiden tarpeet vaihtelevat ja he ehkä etsivätkin laatua, jota ei lähimarkkinoilta syystä tai toisesta saa. Tässä voi olla pienellä vientimaalla erikoistumisen mahdollisuus ja siksi meillä kannattaa viljellä mallasohralajikkeita monipuolisesti.

Mallaslaatua noin puolessa näytteistä


Mallasohra laatu on tyydyttävä. Itävyys on pääsääntöisesti hyvä. Paikoin ohrat kärsivät kuivuudesta, joka nostatti valkuaispitoisuutta. Alkukesän kuivuus tai oikeastaan kuivuuden jälkeen osuneet sateet saivat kasvit muodostamaan jälkiversoja, joiden seurauksena osa jyvistä jäi pieniksi ja vihreiksi. Korkean valkuaispitoisuuden lisäksi hylkäyksiä ovat aiheuttaneet liian suuri vihreiden jyvien määrä tai liian korkea IV-lajitteen osuus.


Raisio ostaa mallasohraa


Raisio jatkaa mallasohran sopimusviljelyä, vaikka omaa mallastamoa ei enää ole. Ohrat menevät joko kotimaisen mallastamon käyttöön tai vientiasiakkaille. Ostamme tälläkin hetkellä mallasohraa keväällä tehdyiltä sopimuksilta, mutta myös muilta mallasohran viljelijöiltä. Vastaanottopisteet ovat Naantalissa, Turengissa ja Lahdessa. Naantaliin ostamme Propinoa, Tippleä, RGT Planettia ja KWS Irinaa. Turenkiin myös Harbingeria. Jos mallasohrakauppa kiinnostaa, niin ota yhteyttä, lähetä esinäyte analysoitavaksi ja tarjoa Propinoa  ja Tippleä Naantaliin.