Newsroom

Maailman Sydänpäivän painopisteinä ennaltaehkäisy ja tietoisuuden kasvu

Raisio-konserniin kuuluva Benecol tutki suomalaisten sydänterveyskäsityksiä Sydänyhteisön avulla ja vertasi tutkimustuloksia kansainväliseen kuluttajatutkimukseensa. Kansainvälinen tutkimus kertoo, että yli 40-vuotiaista 39 prosenttia kiinnittää huomiota kolesteroliarvoihinsa. Suomessa Benecol Sydänyhteisön keskuudessa toteutettu syvätutkimus vahvistaa kansainvälisen tilanteen pätevän myös kotimaassa. Korkean kolesterolin ennaltaehkäisyn kannalta huolestuttavaa on se, että jopa 73 prosenttia vastaajista kertoo oman kolesterolitilanteen välähtävän mielessä vain silloin tällöin. Tammikuussa 2017 toteutettuun kansainväliseen kolesterolitutkimukseen vastasi 1000 yli 40-vuotiasta. Benecol Sydänyhteisön syvähaastatteluryhmässä oli mukana 50 suomalaista.

Maailman Sydänpäivää vietetään 29.9. Teemat ovat sydänsairauksien ennaltaehkäisy ja tietoisuuden kasvu. 

Sekä kansainvälinen tutkimus että suomalaisen Benecol Sydänyhteisön syvähaastattelujen tulokset osoittavat, että sydänterveyden ja erityisesti ennaltaehkäisyn kanssa on vielä töitä tehtävänä. Sydänterveys kiinnostaa kun se tulee lähelle joko oman tai perheenjäsenen kautta. Lisäksi asiaan ”tarttuminen” tuntuu monista vaikealta.

– Sydänterveys on suomalaisille käsitteenä vielä abstraktilla ja moniulotteisella tasolla. Ymmärrys kolesterolin merkityksestä täytyykin saada selkeämmäksi. Kuin tilauksesta Maailman Sydänjärjestö WHF on ottanut ennaltaehkäisyn ja tietoisuuden kasvattamisen tämän vuoden Sydänpäivän painopisteeksi, kertoo Raision Terveelliset elintarvikkeet -yksikön markkinointipäällikkö Pauliina Öhman.

Kiinnostus kolesteroliin ja kokonaisvaltaiseen terveyteen kulkevat käsi kädessä

Benecol-yksikön Isossa-Britanniassa teettämässä kuluttajatutkimuksessa yli 40-vuotiaista vastaajista 61 prosenttia ei ajattele kolesteroliarvoaan lainkaan ja vain 6 prosenttia kertoo olevansa erittäin huolissaan korkeasta kolesterolista. Ne 39 prosenttia, joita kolesteroli mietityttää, ovat muutoinkin kiinnostuneita terveydestään. Heistä 68 prosenttia tarkkailee painoa, 66 prosenttia seuraa verenpaineiden arvoja ja 37 prosenttia kiinnittää huomiota henkisen stressin tasoon. Eniten kolesteroli kiinnostaa 40–54 -vuotiaita. Tästä ryhmästä 33 prosenttia miettii asiaa aktiivisesti.

– Korkea kolesteroliarvo pelkästään ei saa ihmisiä liikkeelle. Niistä, joilla kolesteroli on mitattu ja korkeaksi todettu, vain 15 prosenttia kertoo olevansa tilanteesta erittäin huolestunut. Asenne on sama sekä meillä Suomessa että maailmalla. Omasta terveydentilasta kokonaisvaltaisesti kiinnostuneet ihmiset olisivatkin nyt avainasemassa kolesterolitietouden jakamisessa, Öhman toteaa.

Toivoa on: Ihmiset tietävät mikä nostaa kolesterolia

Benecol-yksikön teettämät tutkimukset kertovat, että tilanne ei ole toivoton. Ihmiset kyllä tietävät mitkä tekijät nostavat kolesteroliarvoja. Vastaajista 87 prosenttia kertoo, että kovia rasvoja pitää välttää ja 75 prosenttia uskoo liikunnan puutteen vaikuttavan korkeaan kolesteroliin. Vähemmän suolaa on 64 prosentin ohje.

Osa ihmisistä, joilla on todettu joko kohonnut tai korkea kolesteroli, ovat ryhtyneet käytännön toimenpiteisiin. Korkean kolesterolin vastaajaryhmästä 38 prosenttia on muuttanut ruokavaliotaan terveellisempään suuntaan. Lisäksi joka viides vastaaja kertoo, että he huomioivat korkeat kolesteroliarvot päivittäisessä ruoanlaitossa. 

– Positiivista on se, että ihmiset kyllä tietävät mitä pitää tehdä, jotta korkeat kolesteroliarvot saadaan alhaisemmiksi. Osa onkin jo tehnyt muutoksia. Se ryhmä, joka tietää mitä pitäisi tehdä, mutta ei vielä ole ryhtynyt toimenpiteisiin, pitää nyt saada liikkeelle, Pauliina Öhman kertoo. 

Kolesteroliarvon selvittämisen esteet paljastuivat

Tutkimustulokset kertovat, että mittaaminen on asia jota on helppo siirtää, koska korkea kolesteroli ei näy tai tunnu. Kolesterolia pidetään usein myös vanhempien ihmisten vaivana ja mittaaminen käsitetään kalliiksi sekä vaivalloiseksi. Ymmärrys siitä, että kolesterolin hoitaminen parantaa myös kokonaisvaltaisesti hyvinvointia, motivoi testaamiseen.

Maailmanlaajuista Sydänpäivää vietetään 29.9.2017

Maailman Sydänpäivä on kansainvälinen toimintapäivä sydänterveyden hyväksi. Tavoitteena on lisätä tietoisuutta sepelvaltimotaudista ja sen riskitekijöistä. Maailman sydänjärjestö WHF nostaa tänä vuonna esiin sydänsairauksien ennaltaehkäisyn merkityksen yksilöille, yhteisöille, yhteiskunnalle ja taloudelle.