Filter results

Please select content types shown in results

1 Page

Selected keyword yielded 1 results:

  • 1. Pure oats

    (Created 10/23/15) The production chain developed by Raisio makes Provena pure oat products suitable for people with celiac disease. In this unique process, the purity of oats is ensured through the entire production chain – transport equipment included. Therefore, the consumer can be sure that tasty and fiber-rich Provena baking and breakfast products are gluten-free.Raision kehittämän Provena puhdas kaura -valmistusketjun ansiosta kaura sopii keliaakikoille. Ainutlaatuisessa prosessissa kauran puhtaus varmistetaan läpi koko tuotantoketjun kuljetuskalustoa myöten. Siksi kuluttaja voi olla varma, että maukkaissa ja kuitupitoisissa Provenan leivonta- ja aamupalatuotteissa ei ole gluteenia.