Filter results

Please select content types shown in results

1 Page

Selected keyword yielded 1 results:

  • 1. Benecol

    (Created 4/1/15) Benecol® is the expert brand within the growing, diversifying category of cholesterol-lowering products.Suomalainen Benecol®-margariini oli ensimmäinen terveysvaikutteinen kolesterolia alentava elintarvike. Benecol-tuotteista on tullut maailmanlaajuinen menestys. Maailmalla myydään yli 120 erilaista Benecol-tuotetta 30 maassa.