Viljat

Kauran laatu herättää keskustelua


Ankara kuivuus alensi kauran satotasoa. Niukkuus vedestä näkyy laadussa pienenä jyväkokona. Jyvän painoa kuvaava hehtolitrapaino on keskimäärin 4-5 yksikköä edellisvuosien tasoa alhaisempi. Myös alle 2 mm jyviä on selvästi viime vuosia enemmän.

Raision kauran laatuvaatimukset päivitetty

Raision käyttämät kauran laatuvaatimukset selviävät raisio.com/viljat-nettisivuilta. Suurimokauran hehtolitrapainon minimirajaa on laskettu 52 kg/hl ja alle 2 mm jyvien maksimiosuutta on nostettu 15 prosenttiin. Näiden ominaisuuksien osalta on tehty myös laatuhinnoitteluun muutoksia. Muilta osin sekä peruslaatu- että vastaanottovaatimukset ovat ennallaan.

Eriaikaisesta itämisestä, versomisesta ja sitä kautta epätasaisesta valmistumisesta johtuen osassa sadosta on normaalia enemmän vihreitä jyviä.  Vihreitä jyviä vastaanotettavassa erässä saa olla maksimissaan 0,5 %. Vihreiksi jyväksi lasketaan kuoritut jyvät, joiden ydin on vihreä. Vihreät kuoret eivät sinänsä haittaa, mutta jos ydin on vihreä, hiutaleesta tulee harmaanvihreä ja se ei näytä herkulliselta aamiaislautasella.

Saanto kuvaa kauran laatua kauramyllyn prosessissa

Osa esinäytteestä tai vastaanottonäytteestä voidaan tarvittaessa kuoria. Syynä voi olla kuoren poikkeava ulkonäkö; vihreä tai likaisen harmaa. Kuorinnalla halutaan varmistaa, että jyvän ytimen laatu on moitteeton. Ytimen on oltava vaalea ja virheetön, jotta hiutaleestakin tulee kaunis. Ydin ei myöskään saa hajota kuorinnan yhteydessä, sillä silloin siitä ei synny hiutaloinnissa hiutaletta.

Kuorinnan tuloksena voidaan laskea ns. saantoprosentti. Saanto kuvaa jyvän ytimen määrää suhteessa kuorimaton jyvä. Mitä korkeampi saantoprosentti on, sitä enemmän lopputuotetta viljaerästä saadaan. Myllyn kannalta saannolla on siis suuri merkitys, mutta vastaanottokriteerinä tätä ominaisuutta ei käytetä ostettaessa tai vastaanotettaessa kauraa Nokialla.

Voiko toimitettavan kauraerän laatuun enää vaikuttaa?

Kasvukauden olosuhteisiin emme voi vaikuttaa. Puinnin yhteydessä voidaan vielä päättää mitkä lohkot puidaan vai onko laatu niin heikko jossain kohdin, että puinti on turha. Kuivurissa säädöillä tai kierrätysajalla voidaan vaikuttaa mm. pikkujyvien määrään. Myös laadultaan hyvin erilaiset erät pitäisi varastoida eri siiloihin.

Periaatteessa näin jälkikäteen toimitettavan viljaerän laatuun vaikuttaminen on työläämpää, mutta ei mahdotonta. Myyntierän kunnostaminen on mahdollista lajittelulla. Kun pienet, rikkoutuneet jyvät saadaan erästä pois, erän pikkujyvien määrä pienenee ja samalla myös hehtolitrapaino nousee hieman. Kierrätyksen aikana jyvä ”hioutuu” ja hehtopainoa mitattaessa jyvät menevät tiiviimmin astiaan ja erän paino kasvaa. Myllyn kannalta tämä ei paranna laatua, mutta viljelijän tavoittelema hlp-raja voidaan ehkä saavuttaa.

Älä sekoita vuosikertoja keskenään

Jos viljavarastossa sattuu olemaan aikaisempien vuosien kauraa, joka on hehtolitrapainoltaan huippulaatua, voi tulla kiusaus yrittää parantaa tämän kesän kauraerän laatua sekoittamalla erät. Vaikka laskennallisesti näin saattaa käydä, niin tällainen miksaus on myllärin kannalta myrkkyä. Saanto on heikko ja paljon työtä menee hukkaan.  

Selvitä kauraeräsi laatu ja kysy ostajiltamme – älä usko kuulopuheisiin

Luken arvio kaurasadosta on 868 000 tn. Määrä on 14 % vuotta 2017 alhaisempi. Tästä määrästä mylly- tai rehuteollisuuden vastaanottovaatimukset täytyvät 60-70 % osuudella. Syynä eivät tänä vuonna ole hometoksiinit, vaan jyvän keveys.

Ottajia kauralla on ja se näkyy hintakehityksessä. Nyt olisi mukava myydä, mutta oman erän laatu epäilyttää. Lähetä siis näyte analysoitavaksi. Jos laatuarvot ovat hyvin lähellä rajoja, keskustele ostajien kanssa vaihtoehdoista. Älä jää kuulopuheiden varaan, vaan selvitä faktat. Raisio on suuri kotimainen kauran käyttäjä ja tarvitsemme hyvälaatuista raaka-ainetta omiin ja asiakkaittemme tuotteisiin. Meillä on selkeät pelisäännöt ja kilpailukykyinen hinnoittelu.