Newsroom

Raision ja Turun yliopiston Digital Foods Business Startup käynnistyy

Raisio Oyj:n rahoittamassa Digital Foods Business Startup -projektissa Turun yliopiston opiskelijoista ja asiantuntijoista koottava monitieteinen tiimi kehittää Raisio Oyj:lle digitalisaatiota hyödyntäviä tuote- ja palvelukonsepteja. Ohjelmassa opiskelijoista ja tutkijoista muodostettava tiimi saa ratkaistavakseen liiketoiminnan tulevaisuuden mahdollisuuksiin liittyvän haasteen.

Intoa! Lean Business -ohjelman toinen projekti toteutetaan yhteistyössä Raisio Oyj:n kanssa. Raisio Oyj rahoittaa projektin, joka kestää koko vuoden 2017. Projektissa muodostetaan monitieteinen startup-tiimi, joka kehittää ja testaa Raisio Oyj:lle digitalisaatiota hyödyntäviä tuote- ja palvelukonsepteja, joista voi syntyä aihioita uudelle liiketoiminnalle.

– Yliopistoyhteistyö on loistava alusta uudenlaisten innovaatioiden syntymiselle. Annamme vapaat kädet opiskelijoille ja tutkijoille, ja heillä on mahdollisuus kehittää esimerkiksi uusia liiketoimintamalleja, kaupankäynnin tapoja tai tuotekonsepteja. Lähdemme poikkeuksellisella tavalla tutkimaan, millaisia mahdollisuuksia digitaalisuus meille elintarvikeyrityksenä aidosti luo, Raision Välipalat-yksikön brändi- ja strategiajohtaja Mika Kukkurainen sanoo. 

Turun yliopiston Intoa! Lean Business -ohjelma on uudenlainen tapa toteuttaa yliopisto-yritysyhteistyötä. Ohjelmassa opiskelijoista ja tutkijoista muodostettavat monitieteiset tiimit saavat ohjelman yrityskumppaneilta ratkaistavakseen yritysten liiketoiminnan tulevaisuudennäkymiin liittyvän haasteen. Opiskelijoille ja tutkijoille ohjelma tarjoaa mahdollisuuden oppia startup-ympäristössä alan akateemisten ja liike-elämää edustavien asiantuntijoiden ohjauksessa. 

‒ Puhtaan perustutkimuksen lisäksi yliopiston tulee valmistaa opiskelijoita myös soveltavan tutkimuksen ja tuotekehityksen uusiin tekotapoihin, koska valmistuttuaan merkittävä osa opiskelijoista tulee työskentelemään sen tyyppisissä tehtävissä. Intoa! Lean Business -ohjelmamme toimii hyvänä koulutus- ja tutkimusalustana juuri tällaisten taitojen kehittämisessä, sanoo Turun yliopiston rehtori Kalervo Väänänen.

Projekti käynnistyy tammikuun lopussa Business Innovation Camp -leirillä, jossa 8–12 opiskelijaa kehittää tiiviissä aikataulussa erilaisia ideoita, ratkaisuja ja uusia liiketoimintamalleja Raision ja yliopiston asiantuntijoiden tukemana. Business Innovation Campin jälkeen projektille muodostetaan 3–6 hengen monitieteinen startup-tiimi, joka lähtee toteuttamaan syntyneitä ideoita. Osallistujat startup-tiimiin valitaan osittain leiriin osallistuneista sekä osittain suorien hakemusten perusteella.

‒ Digital Foods Business Startup -projekti on ainutlaatuinen mahdollisuus niin opiskelijoille kuin tutkijoillekin päästä kehittämään uutta ja oppimaan liiketoiminnasta sekä yrittämisestä yhdessä alansa johtavan yrityksen kanssa, sanoo ohjelman koordinaattori, yrittäjyysasiamies Mikko Pohjola.