Newsroom

Kuluttajien valinta - Benecol® on jälleen Suomen luotetuin

Benecol® on valittu Reader's Digestin (Suomessa Valitut Palat) Luotetuin Merkki -tutkimuksessa kolmatta vuotta peräkkäin Suomen luotetuimmaksi terveysvaikutteiseksi elintarvikemerkiksi
 

Benecol sai 22 % kategoriansa äänistä. Luottamus Benecoliin kasvoi edellisen vuoden tutkimuksesta  viisi prosenttiyksikköä ja eroa toiseksi tulleeseen merkkiin oli kuusi prosenttiyksikköä.

Tutkimukseen vastanneet ovat ensin nimenneet avoimella kysymyksellä omasta mielestään eniten luottamansa tuotemerkin eri kategorioissa, jonka jälkeen he arvioivat viiden eri ominaisuuden sopimista näihin tuotemerkkeihin asteikolla 1-5. Arvioitavat ominaisuudet olivat: laatu, hintansa arvoinen, vahva tuotekuva, kuluttajien tarpeiden ymmärtäminen ja eettisesti vastuullinen. 

Vuosittainen tutkimus toteutettiin Suomessa nyt viidennentoista kerran ja siihen vastasi 2 036 Valitut Palat -lehden tilaajaa. Tutkimus toteutettiin samaan aikaan myös kuudessa muussa Euroopan maassa. Tulokset painotettiin iän (20+ vuotta) ja sukupuolen mukaan kunkin maan väestöä vastaavaksi.

Tutkimuksessa selvitettiin avoimella kysymyksellä, mitkä ovat kyselyyn vastanneiden mielestä luotetuimmat tuotemerkit kaikkiaan 38 eri tuoteryhmässä. Suomessa tutkimus toteutettiin nettikyselynä.  

Lähde: Valitut Palat