Viljat

Yhdyskuntaliete ei sovi viljapellolle

Viljan viljelykäytäntöjen tulee taata hyvälaatuinen ja turvallinen raaka-aine sekä elintarvikkeiden että rehujen valmistukseen. Turvallisella viljelytekniikalla tulee myös varmistaa, ettei pellon maaperään kerry lannoitteista tai kasvinsuojeluaineista jäämiä, jotka voivat jatkossa estää peltolohkon käyttöä viljan viljelyssä.

Ravinteiden kierrättäminen ja Eviran hyväksymien kiertolannoitteiden käyttö on ekologista ja ekonomista. Yhdyskuntajätteistä valmistettujen lannoitteiden käytössä on kuitenkin riskinsä. Emme tiedä, miten erilaiset haitta-aineet, kuten esim. mikromuovit ja antibioottijäämät kertyvät maaperään. Siksi Raisio on kieltänyt sopimusehdoissaan yhdyskuntajätteiden käytön elintarvike- sekä rehuviljojen tuotannossa. Kielto koskee kaikkia Raisiolle toimitettuja elintarvikeviljoja. Rehuviljojen osalta käyttökielto koskee sopimuskauden 2018 tuotantoa.