Responsibility

Raisio Oyj:n Tutkimussäätiön apurahat vuodelle 2018

Raisio Oyj:n Tutkimussäätiö tukee tieteellistä tutkimustyötä elintarvikkeiden ja rehujen sekä niiden ainesosien ja tuotantomenetelmien kehittämiseksi.

Vuoden 2018 apurahat julistetaan haettavaksi. Apuraha-anomus on tehtävä vuoden 2018 apuraha-anomuslomakkeelle. Hakuaika on 25.9. - 27.10.2017.

Tutkimussäätiö kehittää toimintaansa tutkijakoulun suuntaan, joten apuraha-anomuksia arvioitaessa painotetaan tavoitteellista jatko-opiskelua.  Apurahoja voidaan myöntää säätiön toimialaan kuuluvaa jatko-opiskelua varten henkilöille, joiden tavoitteena on suorittaa tohtorintutkinto. Nämä apurahat on tarkoitettu päätoimiseen jatko-opiskeluun. Lisäksi apurahoja voidaan myöntää säätiön toimialaan kuuluvien tutkimusprojektien toteuttamiseen.

Allekirjoitettujen anomusten, joita ei palauteta, tulee olla perillä 27.10.2017 säätiön toimistossa (Raisio Oyj:n Tutkimussäätiö s.r., PL 101, 21201 Raisio). Myönnetyistä apurahoista ilmoitetaan saajille 24.11.2017 mennessä. 

Raisio Oyj:n Tutkimussäätiö s.r.

Hallitus

 

Apurahahakijoiden on syytä ottaa huomioon hakemuksessaan apurahansaajien sosiaaliturvaa koskeva laki. Lisätietoja Melasta puh. 029 435 2650 sekä kotisivuilta https://www.mela.fi/fi/apurahansaajat