Viljat

Raision viljamarkkinakatsaus

Viljamarkkinatilanne vaihtelee viljojen tarjonnan ja kysynnän mukaan. Tarjontaan vaikuttaa viljojen sato eli tuotanto ja sekä varastot. Tuotannon määrään vaikuttavat monet asiat, kuten viljelyhalukkuus, kasvukauden olosuhteet tai vaikkapa lähitulevaisuuden sääennusteet. Kysyntää luovat viljan käyttö erilaisiin käyttötarkoituksiin.

Viljojen maailman markkinatilanne vaikuttaa myös kotimaan markkinatilanteeseen, vaikka paikallisella kysynnällä ja tarjonnalla on merkitystä.

Viljan hinta vaihtelee markkinatilanteen mukaan. Yksittäinen toimija kotimaassa tai maailmalla ei voi määrittää hintatasoa, siksi on tärkeää seurata markkinatilannetta.

Raisio julkaisee viljamarkkinakatsausta säännöllisesti. Lisää ajankohtaista tietoa löytyy Vilja-alan yhteistyöryhmän (VYR) sivuilta ja VYR:n viljaviestistä. www.vyr.fi

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Viljamarkkinakatsaus 14.5.2018: Idässä ja lännessä kuivaa ja nuivaa

Euron laskusta odotetaan apua vientiin. Pohjoisella pallonpuoliskolla vanha sato käy vähiin ennen kuin loppuu, ja seuraavista sadoista odotetaan taas suurta.

Kuivuus vaivaa kasvustoja erityisesti Mustanmeren alueella ja vähemmissä määrin Itä- ja Keski-Euroopassa. Mustanmeren vehnän hinta on juuri nyt korkeimmillaan kolmeen vuoteen. Myös Yhdysvalloissa on kuivuus aiheuttanut murhetta joillain alueilla, mutta USDA ennusti viimeisimmässä raportissaan tulevan Yhdysvaltain vehnäsadon olevan kaiken kaikkiaan 5% edellistä suurempi. Australiassa puolestaan seuraavan vehnäsadon ennustetaan olevan 11% suurempi kuin viimeisin surkeasta sato.

Argentiinassa kuukausien kuivaa kautta on seurannut runsaat sateet, mikä hankaloittaa vehnän kylvöjä. UK:ssa kotimaiset viljat ovat loppumassa, joten hinnat nousevat ja sinne virtaa tuontiviljaa esimerkiksi Saksasta. Mm. ohran hinta on noussut merkittävästi, ja tämä auttaa nostamaan rehuviljojen hintoja myös Manner-Euroopassa.

Statistics Canadan mukaan maanviljelijät suunnittelevat vehnän viljelyalan kasvattamista 13% viime vuoteen verrattuna, mikä ylitti odotukset. Tämä uutinen jäi kuitenkin maailman satohuolien alle ja vehnän markkinahinta jatkoi nousuaan.

Nykyisten raporttien valossa noin puolet maailman vehnävarastoista on Kiinassa, mutta lukujen paikkansapitävyyttä on vaikea arvioida. Suurimmat analyysitalot suunnittelevatkin ryhtyvänsä raportoimaan Kiinan varastotasoja uudella tavalla. Mahdollinen tärkeiden lukujen merkittävä muuttuminen saattaa aiheuttaa aaltoja raaka-ainemarkkinoilla, vaikka tosiasiassa fyysiset varastot lukujen takana eivät olisi muuttuneet miksikään. Markkinat vain tajuavat, että me emme oikeasti tiedäkään, paljonko maailmassa on vehnää varastossa.

Kaiken kaikkiaan maailman vehnäsadot ympäri maailmaa näyttävät kehittyvän isoiksi ja käsillä olevat murheet ovat verrattain pieniä. Mutta aina ennenkin on tapahtunut yllättäviä asioita, joten jäämme odottamaan odottamattomia mullistuksia.