Viljat

Raision viljamarkkinakatsaus

Viljamarkkinatilanne vaihtelee viljojen tarjonnan ja kysynnän mukaan. Tarjontaan vaikuttaa viljojen sato eli tuotanto ja sekä varastot. Tuotannon määrään vaikuttavat monet asiat, kuten viljelyhalukkuus, kasvukauden olosuhteet tai vaikkapa lähitulevaisuuden sääennusteet. Kysyntää luovat viljan käyttö erilaisiin käyttötarkoituksiin.

Viljojen maailman markkinatilanne vaikuttaa myös kotimaan markkinatilanteeseen, vaikka paikallisella kysynnällä ja tarjonnalla on merkitystä.

Viljan hinta vaihtelee markkinatilanteen mukaan. Yksittäinen toimija kotimaassa tai maailmalla ei voi määrittää hintatasoa, siksi on tärkeää seurata markkinatilannetta.

Raisio julkaisee viljamarkkinakatsausta säännöllisesti. Lisää ajankohtaista tietoa löytyy Vilja-alan yhteistyöryhmän (VYR) sivuilta ja VYR:n viljaviestistä. www.vyr.fi

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------