Hyppää sisältöön

Ohjeita apurahaa hakeville

​Henkilökohtaisia työskentelyapurahoja voidaan myöntää Säätiön toimialaan kuuluvaa jatko-opiskelua varten henkilöille, joiden tavoitteena on suorittaa tohtorintutkinto. ​

Säätiön apurahat on tarkoitettu henkilökohtaisena työskentelyapurahana päätoimiseen jatko-opiskeluun. Apurahaa ei voi nauttia samanaikaisesti toisen apurahan tai ansiotyön kanssa (lukuun ottamatta vähäistä oman alan opetustyötä tai vastaavaa, joka kattaa enintään 20 % työajasta, n. 1pv/vko).​

Säätiön toimiala​

Raisio Oyj:n tutkimussäätiö tukee tieteellistä tutkimustyötä joka liittyy ensisijaisesti elintarvikkeiden sekä niiden ainesosien kehittämiseen, ominaisuuksiin ja tuotantomenetelmien kehittämiseksi. Myös elintarvikkeiden ja elintarvikeainesosien tuoteturvallisuuteen ja elintarvikkeiden kaupallistamiseen liittyvät tutkimukset kuuluvat säätiön toimintapiiriin​

Apurahat haetaan sähköpostitse oheisella lomakkeella ja hakuaika on 1.–31.10.2021. Allekirjoitettujen anomusten tulee olla perillä tutkimussäätiön sähköpostiosoitteessa tutkimussaatio@raisio.com 31.10.2021 klo 16. Myönnetyistä apurahoista ilmoitetaan saajille 30.11.2021 mennessä. ​


Hakemukseen on liitettävä seuraavat liitteet:​

  • hakijan ansioluettelo
  • julkaisuluettelo​
  • yksityiskohtainen tutkimussuunnitelma (maksimissaan 12 sivua; englannin kielellä)
  • opintosuunnitelma
  • väitöstyön ohjaajan suosituskirje.​

Apurahojen myöntäminen

Apuraha-anomuksia arvioitaessa painotetaan tavoitteellista jatko-opiskelua. ​

​Henkilökohtainen stipendi voidaan maksaa ainoastaan jatko-opiskelijalle ns. työskentelyapurahana. Säätiö ei myönnä apurahaa esim. tutkimuksen kuluihin tai tarvikekuluihin ja/tai matkakuluihin eikä aputyövoimalle.​

​Henkilökohtaiseen apurahaosuuteen sisältyy n. 13 % lakisääteinen eläkevakuutusmaksu, mikä apurahansaajan tulee itse maksaa Maatalousyrittäjien eläkelaitos Melalle saamastaan apurahasta. ​ Tarkempia tietoja apurahansaajien sosiaaliturvasta saa Melan asiakaspalvelusta puh. 029 435 2650 tai https://www.mela.fi/apurahansaajat/​

Tohtorikoulutettavan työskentelyapurahaa on mahdollista saada maksimissaan neljänä vuotena, mutta se myönnetään aina vain vuodeksi kerrallaan mikäli opinnot ovat edenneet suunnitelmien mukaisesti. Jokaisesta jatkovuodesta tehdään erillinen hakemus Säätiön normaalina hakuaikana.​

Myönnetystä apurahasta ilmoitetaan hakijalle ja väitöstyön ohjaajalle sähköpostitse 30.11.2021 mennessä.​

 

Säätiön oikeudet

Säätiö ei korvaa vakuutus-, vero-, ja sosiaaliturvamaksujen laiminlyönnistä, laittomuudesta tai muusta huolimattomuudesta koituneita lisäkuluja, eikä muutoinkaan vastaa apurahalla suoritettavan toiminnan yhteydessä aiheutuvasta vahingosta tai edunmenetyksestä. ​

Säätiö varaa itselleen mahdollisuuden tarvittaessa luottamuksellisesti keskustella hakemuksesta muiden alan tutkimusta tukevien rahoittajien kanssa.​

Säätiölle jätettyä hakemusta ei palauteta. Säätiö tuhoa ei-hyväksytyt apurahahakemukset viikon sisällä sen jälkeen kun Säätiön hallitus on tehnyt apurahojen myöntöpäätökset. ​

 

Apurahan maksaminen

​Apuraha maksetaan pääsääntöisesti kahdessa erässä: 80 % vuoden alussa ja 20 % syyskuussa tai lokakuussa tohtorikoulutettavan edistymisraportin pohjalta. Muista järjestelyistä on mahdollista neuvotella Säätiön asiamiehen kanssa. Mahdollisesti käyttämättä jäänyt osa apurahasta on palautettava Säätiölle.​

​Henkilökohtainen apuraha maksetaan vain tohtorikoulutettavan henkilökohtaiselle pankkitilille. Säätiö säilyttää myönnettyjen apurahojen hakemuslomakkeet sähköisessä muodossa 10 vuotta. ​

 

Myönnettyjen apurahojen julkisuus

​Säätiö julkaisee listan myönnetyistä apurahoista ja väitöstyön aiheesta raisio.com-sivustolla. ​​Allekirjoittamalla apurahahakulomakkeen apurahan hakija antaa suostumuksen nimensä julkistamiseen Raisio Oyj:n kotisivuilla Tutkimussäätiö-osiossa ja Raisio Oyj:n käyttämissä viestintäkanavissa (mm. televisio, radio, lehtiartikkelit, uutiskirjeet ja uutiset, sosiaalisen median kanavat), mikäli apuraha myönnetään.​

Hakijan antamien tietojen käsittelystä ja niiden rekisteröimisestä saa tietoa Säätiön tietosuojaselosteesta.

Haku