Sijoittajat

Konsernin tuloslaskelma (M€)

 

 

1-9/2019

1-9/2018

1-12/2018

Liikevaihto

181,8

172,6

228,2

Myytyjä suoritteita vastaavat kulut

-130,4

-120,8

-161,0

Bruttokate

51,4

51,8

67,3

Liiketoiminnan tuotot ja -kulut

-28,4

-33,1

-50,7

Liiketulos

23,0

18,6

16,6

Rahoitustuotot

2,7

1,3

1,4

Rahoituskulut

-1,2

-1,4

-2,2

Tulos ennen veroja

24,4

18,5

15,7

Tuloverot

-2,9

-4,2

-3,7

Tilikauden tulos

21,6

14,4

12,1

 

 

 

 

Tilikauden tuloksen jakautuminen

 

 

 

Emoyrityksen omistajille

21,6

14,4

12,1

Määräysvallattomille omistajille

-

-

-

 

 

 

 

Emoyrityksen omistajille  kuuluvasta tuloksesta laskettu osakekohtainen tulos (€)

 

 

 

Laimentamaton osakekohtainen tulos

0,14

0,09

0,08

Laimennettu osakekohtainen tulos

0,14

0,09

0,08