Sijoittajat

Konsernin tuloslaskelma (M€)

 

 

1-6/2019

1-6/2018

1-12/2018

Liikevaihto

112,6

109,5

228,2

Myytyjä suoritteita vastaavat kulut

-80,1

-75,5

-161,0

Bruttokate

32,5

34,0

67,3

Liiketoiminnan tuotot ja -kulut

-20,3

-23,1

-50,7

Liiketulos

12,2

10,9

16,6

Rahoitustuotot

1,7

1,0

1,4

Rahoituskulut

-0,9

-1,0

-2,2

Tulos ennen veroja

13,1

10,9

15,7

Tuloverot

-0,5

-2,5

-3,7

Tilikauden tulos

12,6

8,4

12,1

 

 

 

 

Tilikauden tuloksen jakautuminen

 

 

 

Emoyrityksen omistajille

12,6

8,4

12,1

Määräysvallattomille omistajille

0,0

0,0

0,0

 

 

 

 

Emoyrityksen omistajille  kuuluvasta tuloksesta laskettu osakekohtainen tulos (€)

 

 

 

Laimentamaton osakekohtainen tulos

0,08

0,05

0,08

Laimennettu osakekohtainen tulos

0,08

0,05

0,08