Sijoittajat

Konsernin tuloslaskelma (M€)

 

 

1-12/2019

1-12/2018

10-12/2019

10-12/2018

Liikevaihto

236,3

228,2

54,5

55,6

Myytyjä suoritteita vastaavat kulut

-169,3

-161,0

-38,9

-40,1

Bruttokate

67,0

67,3

15,6

15,5

Liiketoiminnan tuotot ja -kulut

-39,8

-50,7

-11,3

-17,6

Liiketulos

27,3

16,6

4,3

-2,1

Rahoitustuotot

2,9

1,4

0,2

0,1

Rahoituskulut

-1,7

-2,2

-0,4

-0,8

Tulos ennen veroja

28,5

15,7

4,1

-2,8

Tuloverot

-2,9

-3,7

-0,1

0,5

Tilikauden tulos

25,5

12,1

4,0

-2,3

 

 

 

 

 

Tilikauden tuloksen jakautuminen

 

 

 

 

Emoyrityksen omistajille

25,5

12,1

4,0

-2,3

Määräysvallattomille omistajille

-

-

-

-

 

 

 

 

 

Emoyrityksen omistajille  kuuluvasta tuloksesta laskettu osakekohtainen tulos (€)

 

 

 

 

Laimentamaton osakekohtainen tulos

0,16

0,08

0,03

-0,01

Laimennettu osakekohtainen tulos

0,16

0,08

0,03

-0,01