Uutishuone

Toimitusjohtajan katsaus vuodesta 2017

 

”Raisio julkisti katsauskauden jälkeen tammikuun lopussa 2018 harkitsevansa yhtenä strategisena vaihtoehtona naudan- ja kalanrehuliiketoimintojensa myyntiä. Raisio on käynnistänyt neuvottelut rehuliiketoimintojensa myynnistä useiden toimijoiden kanssa. Samassa yhteydessä Raisio siirtyi 1.2.2018 alkaen holding-tyyppisestä rakenteesta malliin, jossa kaikki resurssit suunnataan tukemaan uuden Terveelliset elintarvikkeet -yksikön strategisena tavoitteena olevaa orgaanista kasvua.

Makeisliiketoiminnan myynti joulukuussa 2017 oli Raision ensimmäinen strateginen askel kohti keskittymistä ydinliiketoimintaansa eli terveellisiin elintarvikkeisiin. Makeisliiketoiminnan kaupasta saadut varat jo ennestään vahvan taseen kanssa mahdollistavat myös mittavat yritysostot. Raisio on nettovelaton yhtiö, jonka nettokassa vuoden 2017 lopussa oli 105 miljoonaa euroa. Raisio hakee orgaanisen kasvun rinnalla kasvua myös ydinliiketoimintaansa sopivilla yritysostoilla.

Vuoden 2017 onnistumisia olivat Elovena- ja Benecol-tuotteiden noin 10 prosentin myynnin kasvu Suomessa sekä kalanrehujen viennin lähes 30 prosentin kasvu Venäjälle. Myynnin hyvä kehitys näkyi myös liiketuloksen paranemisena.

Konsernin liiketulos makeisliiketoiminta mukaan luettuna jäi vertailukaudesta selvästi. Merkittävin liiketuloksen laskuun vaikuttanut tekijä oli makeisliiketoiminnan aina loppuvuoteen asti jatkuneet haasteet Isossa-Britanniassa. Myös Benecolin liiketulos jäi merkittävästi vertailukaudesta kuluttajatuotteiden korkeampien alihankintakustannusten ja Benecol-tuotteiden raaka-aineena käytettävien sterolien maailmanmarkkinahintojen voimakkaan nousun seurauksena, sillä kohonneita kustannuksia ei saatu täysimääräisinä vietyä lopputuotteiden hintoihin. Raisio on turvannut tuotannossaan tulevina vuosina tarvittavien sterolien saatavuuden ja hintatason.”