Uutishuone

Toimitusjohtaja Jarmo Puputin katsaus vuodesta 2016

”Haluan kiittää Raision henkilöstöä hyvin tehdystä ja määrätietoisesta työstä yhtiön hyväksi. Ensimmäiset viikot Raision toimitusjohtajana ovat osoittaneet kiistatta Raision menestykseen selvimmin vaikuttavat voimavarat; ammattitaitoinen ja tavoitteellinen henkilöstö, toimiva kumppanuus asiakkaiden kanssa, kuluttaja- ja asiakaslähtöisyys sekä terveelliset ja kestävää kehitystä tukevat tuotteet.

Raision hallitus on käynnistänyt strategiatyön, jonka valmistuttua yhtiöllä on toukokuussa 2017 selvä suunta. Yksi keskeinen teema on kääntää brändit-liiketoimintojen liikevaihdon lasku takaisin kasvun tielle. Raision tavoitteiden toteuttamiseen, brändien vahvistamiseen ja liiketoiminnan kasvuun tarvitaan kaikkien raisiolaisten osaamista, ideoita, sitoutumista ja avointa yhteistyötä. Määrätietoisesti ja tavoitteellisesti toimien varmistamme Raision tulevaisuuden menestyksen ja luomme osakkeenomistajille lisäarvoa myös jatkossa.

Raision hallitus esittää yhtiökokoukselle, että vuodelta 2016 maksetaan osinkoa 17 senttiä osakkeelta. Mikäli yhtiökokous hyväksyy hallituksen esityksen, on Raisio nostanut osinkoaan yhtäjaksoisesti kymmenen vuoden ajan.

Raision 50,7 miljoonan euron vertailukelpoinen liiketulos oli hyvä suoritus tilanteessa, jossa Ison-Britannian punnan kurssimuutosten negatiivinen vaikutus liiketulokseemme oli vajaat kolme miljoonaa euroa ja liikevaihtoon noin 20 miljoonaa euroa. Vertailukelpoisin valuuttakurssein Raisio olisi tehnyt selvästi vuotta 2015 paremman vertailukelpoisen liiketuloksen. Raision suhteellinen kannattavuus ja vertailukelpoinen sijoitetun pääoman tuotto paranivat edelleen selvästi vuoden aikana tehtyjen rakennemuutosten ja toiminnan tehostamisten myötä.

Benecolin markkinaosuus vahvistui Isossa-Britanniassa. Iso-Britannia on ylivoimaisesti suurin Benecol-tuotteiden markkina-alue. Suomessa Elovena-tuotteiden myynnin kasvu jatkui hyvänä.

Tšekin makeisliiketoiminnan suoritus jatkui vahvana. Myös Isossa-Britanniassa raaka-ainelisukkeita ja kuorrutteita teollisuudelle valmistavan Nimbuksen hyvä suoritus jatkui. Ison-Britannian makeisliiketoiminnan tuotannolliset haasteet Leicesterin tehtaalla painoivat tulosta vertailuvuodesta.

Raisioagron viime vuosien muutos näkyy lisäarvoa tuovien tuotteiden ja palveluiden valikoiman laajenemisena, toiminnallisen tehokkuuden ja liiketoiminnan kannattavuuden paranemisena.”