Uutishuone

Toimitusjohtaja Matti Rihkon katsaus Q3/2016

Raisio jatkaa keskittymistä kannattavimpiin liiketoimintoihin

”Konsernin 14 miljoonan euron vertailukelpoinen liiketulos oli Raision kaikkien aikojen kolmanneksi paras kvartaalitulos. Erittäin merkitykselliseksi hyvän suorituksen tekee se, että kolmannella kvartaalilla pelkästään punnan heikkenemisellä oli yli miljoonan euron negatiivinen vaikutus Raision liiketulokseen. Vertailukelpoisin valuuttakurssein Raisio on kumulatiivisesti viime vuotta edellä. 

Benecol-tuotteiden myyntivolyymi Isossa-Britanniassa jatkoi kasvuaan, mikä on Raision suurimmalla Benecol-tuotteiden markkinalla vahva suoritus erityisesti muistaen, että Benecol otti markkinaosuuksia kilpailijoilta. Terveellisen ja ekologisen välipalan kysyntä on vahvassa kasvussa. Elovena-tuotteiden myynti Suomessa kasvoi yli 10 prosentilla. Elovenan menestys on osoitus Raision kyvystä ennakoida tulevaisuuden trendejä ja tuoda markkinoille kuluttajien tarpeiden mukaisia tuotteita. Raision omien makeisbrändien valikoima ja myynti ovat vuosien myötä kasvaneet uusilla tuotteilla ja pakkausvaihtoehdoilla onnistuneesti, vaikka kasvuputki tällä kvartaalilla tasaantuikin.

Raisioagro paransi liiketulostaan yli 70 prosentilla 2,3 miljoonaan euroon kyeten samalla edelleen pienentämään nettokäyttöpääomaansa. Kannattavuutta paransi erityisesti oman liiketoiminnan tehostaminen, mutta myös kestävää kehitystä tukevat innovaatiot, kuten Benemilk ja Benella. Benemilk on maitokriisissäkin kyennyt pitämään noin 7 prosentin markkinaosuuden. Benella-kalan myynti kasvaa vahvasti ja luo uudenlaista yhteistyökonseptia läpi koko ketjun kasvattajalta kaupan tiskille saakka.”