Uutishuone

Toimitusjohtaja Jarmo Puputin katsaus Q2/2017

Raision huhti-kesäkuun vertailukelpoinen liiketulos 13,1 M€

”Raision huhti-kesäkuun vertailukelpoinen 13,1 miljoonan euron liiketulos oli tyydyttävä, kun otetaan huomioon Ison-Britannian makeisliiketoiminnan kannattavuuden olennainen heikkeneminen Leicesterin makeistehtaan tuotannollisten ja kaupallisten haasteiden sekä punnan heikentymisen jatkuessa.

Olemme kevään ja kesän aikana aloittaneet Leicesterin makeistehtaan tuotannollisten ongelmien ratkaisemisen. Kaupallisten haasteiden ratkaisemiseen menee ennakoitua pidempi aika. Tšekin makeisliiketoiminta jatkoi tasaista suoritustaan niin liikevaihdon kuin kannattavuudenkin osalta.

Lähellä Lontoota sijaitsevan Southallin tehdaskiinteistön myynti kesäkuussa oli Raisiolle tärkeä kauppa. Ostajan maksama kauppahinta oli noin 40 miljoonaa euroa. Southallin alue on yksi Lontoon tärkeimmistä kaupunkikehitysalueista.

Benecol-liiketoiminnan liikevaihto oli vertailukauden tasolla ilman punnan valuuttavaikutusta. Elovena-tuotteiden myynnin kasvu jatkui.

Kalanrehujen sesonki on sujunut hyvin huolimatta uuden kalanrehujen tuotantolinjan käyttöönoton viivästymisestä. Raisioagron naudanrehujen myynti jäi vertailukautta matalammaksi.

Raision hallitus hyväksyi vuosien 2017 – 2022 uudistetun liiketoimintastrategian huhtikuussa ja konsernistrategian kesän alussa. Hyvinvointia painottava strategia pohjautuu yhtiön vahvoihin osaamisalueisiin eli kasvipohjaisiin ja terveysvaikutteisiin elintarvikkeisiin sekä tehokkaisiin rehuihin ja lisäarvoa luoviin digitaalisiin palveluihin. Vastuullinen tapa toimia kattaa kaikki Raision liiketoiminnat ja on keskeinen osa jatkuvan parantamisen tavoitettamme.

Yhtiö tavoittelee kannattavaa kasvua ketterällä tuotekehityksellä, brändien kehittämisellä, uusilla markkinoilla ja tuoteryhmillä, digitaalisilla palveluilla sekä yritysostoilla. Uudistettu strategia luo tavoitteellisen ja määrätietoisen toimintamallin kasvulle. Raision tavoitteena on olla erinomainen työpaikka.”