Uutishuone

Toimitusjohtaja Jarmo Puputin katsaus Q1/2017

Raision vertailukelpoinen liiketulos 10,6 miljoonaa euroa 

”Raisio teki vuoden ensimmäisellä neljänneksellä 10,6 miljoonan euron vertailukelpoisen liiketuloksen, jossa parannusta vertailukauden liiketulokseen oli 0,9 miljoonaa euroa. Liikevaihdon laskusta huolimatta Raision suhteellinen kannattavuus nousi 11,4 prosenttiin vertailukauden 8,5 prosentista. Keskeisimmät tulosta parantaneet tekijät olivat myyty tappiollinen UK:n välipalapatukkaliiketoiminta sekä Välipalat-liiketoiminnan orgaaninen kasvu.

Ison-Britannian Benecol- ja makeisliiketoimintojen liikevaihtoa ja -tulosta painoi punnan heikkeneminen. Benecolin toteuttamat vähittäiskaupan hinnankorotukset UK:ssa eivät riittäneet täysimääräisesti kompensoimaan valuutasta ja raaka-ainehintojen noususta aiheutuneita negatiivisia vaikutuksia. UK:ssa makeisliiketoiminnan kannattavuus heikkeni omien brändi-tuotteiden myynnin laskusta ja toimitusvaikeuksista johtuen. Raision tulevaisuuden menestyksen varmistamiseksi on keskeistä, että toteutamme määrätietoisesti toimenpiteitä tilanteen korjaamiseksi ja parantamiseksi.

Olemme alkuvuonna työstäneet liiketoimintastrategiaa ja tunnistaneet lukuisia kasvu-mahdollisuuksia. Olemme tarkastelleet mahdollisuuksiamme myös kriittisesti ja huomioineet toimintaympäristön yhä nopeamman muutostahdin. Raisiolla on vahvan taseensa ansiosta mahdollisuus olla aktiivinen toimija myös strategiaan sopivissa yritysjärjestelyissä.

Raision uudistettu liiketoimintastrategia painottaa hyvinvointia ja kestävää kasvua. Raision strategian ydin muodostuu kasvipohjaisista, terveellisistä sekä vastuullisista kuluttajien ja asiakkaiden tarpeiden mukaisista brändituotteista. Pidän hyvänä sitä, että strategiauudistus pohjautuu vahvuuksillemme. Se merkitsee sitä, että olemme jo pitkään olleet oikealla tiellä ja tunnistaneet tulevaisuuden tärkeimmät trendit. Uutta on määrätietoinen ote Raision kannattavan kasvun mahdollistavassa laajentumisessa uusille markkinoille ja uusiin tuotesegmentteihin sekä kyky lanseerata uutuuksia nopeammin.

Olen vakuuttunut siitä, että meillä raisiolaisilla on kyky ja halu onnistua. Osaamisen ja innostuksen hyödyntäminen on strategiamme toteuttamisen kannalta ratkaisevassa roolissa. Olemme myös aloittaneet toimintojen tehokkuuden parantamisen lean-filosofian mukaisesti. Tulemme investoimaan brändeihimme kasvun tukemiseksi. Merkittävän osan investoinneista pystymme rahoittamaan toimintojen tehostamisesta saatavilla hyödyillä.”