Uutishuone

Tilinpäätös 2017, selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä 2017 sekä palkka- ja palkkioselvitys 2017

Raisio Oyj:n tilinpäätös ja toimintakertomus 31.12.2017 päättyneeltä tilikaudelta sekä selvitys Raisio-konsernin hallinto- ja ohjausjärjestelmästä 2017 sekä palkka- ja palkkioselvitys 2017 on julkaistu 28.2.2018. Toimintakertomus sisältää myös selvityksen muista kuin taloudellisista tiedoista. 

Hallituksen toimintakertomus ja tilinpäätös 2017

Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä 2017

Palkka- ja palkkioselvitys 2017