Uutishuone

Raision Tutkimussäätiöltä apuraha 17 väitöstutkimukselle

Apurahat kauran ja valkuaisraaka-aineiden tutkimukseen

Raisio Oyj:n Tutkimussäätiö myönsi vuodelle 2018 apurahoja yhteensä 200 000 euroa. Apurahan saivat 17 väitöstutkimukseen tähtäävää tutkijaa, jotka työskentelevät Helsingin, Turun ja Jyväskylän yliopistoissa, Ruotsin maatalousyliopistossa, Åbo Akademissa, Luonnonvarakeskuksessa ja VTT:ssä. Viimeisen kymmenen vuoden aikana säätiö on jakanut apurahoja yhteensä 2,1 miljoonaa euroa.

Vuodesta 2007 lähtien Raisio Oyj:n Tutkimussäätiö on kohdentanut myöntämänsä apurahat väitöskirjatöihin tähtääviin tutkimuksiin. Tavoitteena on helpottaa nuorten akateemista uraa aloittelevien tutkijoiden pätevöitymistä.

Tohtorikoulutettavien korkeatasoinen tutkimustyö kehittää myös koko elintarvikesektorin osaamispääomaa, mikä omalta osaltaan mahdollistaa uusien innovaatioiden syntymistä.

– Noin puolet apurahoista myönnettiin elintarvikeprosesseja tai elintarvikkeiden analyysimenetelmiä koskeviin tutkimuksiin. Eläinten rehu-, jalostus- tai ravitsemustutkimuksiin saivat apurahoista 40 prosenttia. Loput kymmenen prosenttia kohdistettiin kasvintuotannon tutkimuksiin, kertoo Raisio Oyj:n Tutkimussäätiön asiamies ja Raisioagron tutkimusjohtaja Ilmo Aronen.

Apurahat kauran ja valkuaisraaka-aineiden tutkimukseen

Seitsemän apurahan saajista sai Raision Tutkimussäätiön apurahan ensimmäistä kertaa ja kymmenen toisen kerran tai useammin.

Apurahan saajat selvittävät muun muassa kauran sekä ruoka- että rehukäyttöä ja kauran hometoksiinien muodostumista. Lisäksi väitöstutkimuksissa paneudutaan valkuaisomavaraisuuteen liittyviin aiheisiin.

– Ennusteiden mukaan vuonna 2050 maailmassa on noin 9 miljardia ihmistä, jotka kuluttavat 70 prosenttia nykyistä enemmän eläinproteiinia. Tämä kehitys haastaa pohtimaan, millä tuotantoeläimet ruokitaan ja erityisesti, miten kaikki rehuvalkuainen tuotetaan. Nyt apurahan saaneet tutkimukset paneutuvat osaltaan valkuaisomavaraisuuden kasvattamisen haasteisiin, tutkimusjohtaja Aronen kertoo.

Säätiö päätti tukea myös suomalaisen maa- ja elintarvikealan tieteellisen julkaisusarjan, Agricultural and Food Science, julkaisemista.

Seuraavan kerran Tutkimussäätiön apurahat julistetaan haettaviksi lokakuussa 2018.