Uutishuone

Raision tilinpäätöstiedote 2019: Raisio vakautti ydintoimintonsa ja kasvoi kannattavasti

Toimitusjohtaja Pekka Kuusniemen katsaus: 

Raision vuoden viimeistä vuosineljännestä painoi brittimarkkinoiden koko vuoden jatkuneen epävarmuuden eskaloituminen aina parlamentin äänestystuloksen varmistumiseen saakka. Joulukuun loppupuolella Ison-Britannian kuluttajaluottamuksessa nähtiin positiivinen käänne, joka näkyi myös Benecol-tuotteiden kysynnässä. Lisäksi olemme tarkoituksellisesti vähentäneet viljan välityskauppaa, joka ei alhaisen kannattavuutensa vuoksi kuulu ydintoimintoihimme. Vertailukauteen nähden tämän linjauksen vaikutus oli liikevaihtoa laskeva. 

Vuosi 2019 oli Raision uuden, fokusoidun suunnan ensimmäinen vuosi terveellisiin, kasvipohjaisiin elintarvikkeisiin ja ainesosiin keskittyvänä yhtiönä. Pitkäjänteisen toiminnan kehittämisen kannalta saavutimme hyvää edistystä usealla eri alueella. Arvopohjaisen toiminnan vahvistuminen, vastuullisuusohjelman hyvä edistyminen ja työturvallisuuden huomattava parantuminen tuotantolaitoksillamme ovat lupaavia askeleita. Yhdessä henkilöstön päättäväisen strategian toteuttamisen kanssa nämä tukevat työmme tuloksia pitkällä tähtäimellä. 

Tilikauden liikevaihto kohosi 3,5% ollen 236,3 miljoonaa (228,2) ja samanaikaisesti suhteellinen kannattavuus nousi 11,5%:iin (11,2%). Huolimatta raaka-ainekustannusten huomattavasta noususta vuoden alkupuolella pystyimme säilyttämään kannattavuuden ja investoimaan edelleen avainbrändiemme tunnettuuteen. Tuotekehityksessä onnistuminen on edellytys tulevaisuuden kasvulle ja siksi olemme määrätietoisesti lisänneet panostuksia, etenkin rekrytoimalla henkilöitä joilla on vahva tuntemus kasvipohjaisten raaka-aineiden ominaisuuksista ja mahdollisuuksista.

Määrätietoinen strategian toteuttaminen näkyy myös toteutetuissa investointipäätöksissä. Tilikauden aikana investoimme 19,5 miljoonaa euroa (3,6) kasvipohjaisen tuotteistomme kilpailukyvyn kehittämiseen. Raision hiilineutraalille tehdasalueelle nousevan, kasvipohjaisia tuotteita valmistavan tehtaan rakentaminen etenee aikataulussa ja Nokian myllylle tehty modernisointi saatiin päätökseen joulukuun aikana. Liiketoiminnan rahavirta koheni edellisestä tilikaudesta huomattavasti ollen 23,3 miljoonaa euroa (11,5). Voimakkaasti kasvaneiden investointien jälkeenkin rahavirta oli 5,6 miljoonaa euroa.

Iso-Britannian epäselvä poliittinen tilanne varjosti Terveelliset elintarvikkeet –segmenttiä koko vuoden. Kokonaisuutena segmentin kannattavuus kuitenkin parani mutta hinnankorotusten vaikutus volyymiin näkyi negatiivisena, varsinkin kaikkein kilpailluimmissa tuotekategorioissa. Uusi Terveelliset ainesosat –segmentti sai erittäin lupaavan alun ja vastasi konsernin liikevaihdon kasvusta. Sekä Raisioaquan kalanrehuliiketoiminta että lisäarvoviljatuotteet paransivat suoritustaan edellisestä tilikaudesta lupaavalla tavalla. Uudet markkina-avaukset tukivat kasvua ja samalla vähentävät maantieteellistä riskiä.

Olen henkilökohtaisesti iloinen erityisesti henkilöstön hyvästä panoksesta strategian toteuttamisessa ja vakuuttunut siitä, että tehdyt päätökset vievät Raisiota oikeaan suuntaan. Meillä on megatrendit tukenamme ja pitkäjänteisellä työllä tulemme ottamaan hyvän aseman myös kansainvälisessä, kasvipohjaisten tuotteiden markkinassa.

>> Lue Raision tilinpäätöstiedote täältä