Uutishuone

Raision puolivuosikatsaus tammi-kesäkuu 2018: Raision voimakas uudistaminen jatkuu

Pekka Kuusniemi

Toimitusjohtaja Pekka Kuusniemen katsaus: 

”Raisio on uuden alussa ja keskittyy terveelliseen sekä vastuullisesti tuotettuun ruokaan. Jatkamme määrätietoista työtä kannattavan orgaanisen kasvun tukemiseksi. Keväällä 2018 toteutettu organisaatiouudistus mahdollisti sen, että kaikki resurssit on ohjattu kasvun edistämiseen. 

Olemme tunnistaneet ongelmakohdat niiden liiketoimintojen osalta, joiden liikevaihdon ja kannatta-vuuden kehitys eivät vastaa odotuksia ja aloittaneet korjaavien toimenpiteiden toteuttamisen. Näiden liiketoimintojen tervehdyttämiselle on asetettu tavoitteellinen, mutta realistinen aikataulu. 

Suunnitelmiemme mukaisesti olemme lisänneet merkittävästi markkinointipanostuksia erityisesti Benecoliin, mikä näkyy Terveelliset elintarvikkeet -yksikön liikevoittotason laskuna. Isossa-Britanniassa Benecol-tuotteiden myynti oli vertailukauden tasolla. Suomessa Benecol-tuotteiden myynnin vahva kasvu jatkui. Raisio lanseerasi ensimmäisellä vuosipuoliskolla Isossa-Britanniassa, Suomessa ja Puolassa uusia Benecol-tuotteita uusiin tuotekategorioihin strategiansa mukaisesti. 

Naudanrehuliiketoiminnan myynti on Raisiolle tärkeä askel kohti terveellisiin elintarvikkeisiin keskittyvää strategiaa. Raisio arvioi alkuperäisestä arviostaan poiketen naudanrehuliiketoiminnan siirtyvän Lantmännen Agrolle vasta loka-marraskuussa, sillä kilpailu- ja kuluttajavirasto päätti heinäkuun lopulla aloittaa kaupan jatkokäsittelyn. Kalanrehuja valmistava Raisioaqua on kiinteä osa Raisio-konsernia ja alansa innovatiivinen edelläkävijä.

Raision uusi tarkoitus, joka yhdistää mission ja vision, asettaa meille kunnianhimoisia tavoitteita ja ohjaa vahvasti kaikkea tekemistämme. Raision tarkoitus tiivistyy ytimekkäästi: Ruokaa suurella sydämellä. Terveyttä meille ja maapallolle. Kesällä 2018 käynnistimme hankkeen Raision uusien arvojen määrittämiseksi. Tavoitteena on saada Raision uudet arvot käyttöön syksyllä 2018. Tarkoitus ja arvot antavat selkeän suunnan kaikelle toiminnallamme.”

>> Raisio Oyj:n puolivuosikatsaus H1/2018