Uutishuone

Osavuosikatsaus Q1/2018:
Toimitusjohtaja Pekka Kuusniemen katsaus

Pekka Kuusniemi

”Makeis- ja naudanrehuliiketoimintojen myynnin myötä Raisio on uuden alussa ja yhtiöllä on selkeä fokus. Keskitymme terveelliseen ja vastuullisesti tuotettuun ruokaan. Olemme alkuvuoden aikana toteuttaneet merkittävän toimintojen uudelleenorganisoinnin. Suurin muutos oli kaikkien Raision elintarvikebrändien ja -liiketoimintojen yhdistäminen Terveelliset elintarvikkeet -yksiköksi. Organisaatiorakenteen muutoksen jälkeiset ensimmäiset askeleet on jo otettu ja resurssien ohjaaminen Terveelliset elintarvikkeet -yksikön kannattavan kasvun tukemiseksi on alkanut. 

Raision tammi-maaliskuun 2018 liikevaihto ja -tulos olivat tyydyttävällä tasolla. Benecol- ja Elovena-tuotteiden myynnin maltillinen kasvu Suomessa jatkui. Puolassa, Venäjällä, Irlannissa ja Belgiassa myynti ja liiketoiminnan kannattavuus heikkenivät pääasiassa myyntivolyymeihin liittyvien haasteiden takia. Myös Ison-Britannian toimintojen liikevaihto ja myynnin volyymi jäivät hieman vertailukaudesta. Raisio on tunnistanut ongelmakohdat ja aloittanut korjaavien toimenpiteiden toteuttamisen. Korjaaville toimenpiteille on asetettu tavoitteellinen, mutta realistinen aikajänne.  

Raisio on yhdistänyt konsernin vision ja mission yhdeksi tarkoitukseksi. Huhtikuussa 2018 julkistettu tarkoitus asettaa yhtiölle kunnianhimoisia tavoitteita ja ohjaa tekemistä haluamaamme suuntaan. Olemme aina tienneet millainen ruoka on terveellistä ja tekee hyvää sydämelle. Lisäksi haluamme olla jatkossakin edelläkävijä vastuullisuudessa. Raision tarkoitus tiivistyy ytimekkäästi: Ruokaa suurella sydämellä. Terveyttä meille ja maapallolle.”

>> Tutustu osavuosikatsaukseen