Uutishuone

Raisioaqua kytkee älypuhelimen ja kalat toisiinsa

Kasvuluotain

Raisioaqua yhdistää älypuhelimet ja kalankasvatuksen. Yhtiön uusi Kasvuluotain-mobiilisovellus on kehitetty helpottamaan kalankasvattajien arkea ja optimoimaan kalanruokintaa. Sovelluksen käyttö tarkentaa kalojen ruokintaa, poistaa turhia kuluja ja estää ylimääräisten ravinteiden päätymisen vesiluontoon. Kasvuluotain-sovellus on osa Raisio-konsernin Internet of Farming -hanketta. Sovellus on kehitetty yhteistyössä Leadin Oy:n kanssa. 

Kalankasvattajat ovat kiinnostuneita alalla lisääntyvästä digitaalisuudesta ja tekniikan tarjoamista mahdollisuuksista sekä toimintaa helpottavista ratkaisuista. Raisioaquan Kasvuluotain on älypuhelimella ja tietokoneella toimiva lisäarvopalvelu, joka vastaa näihin tarpeisiin. Se on kalankasvattajien arkea helpottamaan ja kalanruokintaa optimoimaan kehitetty mobiilisovellus eli appi. Kasvuluotain on saatavilla sekä älypuhelimiin että tablettitietokoneisiin.

–  Raisioaquan tuotteita ja palveluja on aina kehitetty asiakkaiden näkökulmasta. Asiakkaalle suunnattavat kokonaisratkaisut ja erilaiset palvelut ovat strategiamme ytimessä. Tällä hetkellä kehitämme koko Raisioagrolle uudenlaisia palveluja vesiviljelyyn ja maatalouteen yhdessä tamperelaisen digiosaajan Leadin Oy:n kanssa. Jo nyt kalankasvattamoissa ja maitotiloilla ohjataan ja tarkkaillaan arkea sovelluksilla ja mittareilla. Ne ovat osa suurta Internet of Farming -hankettamme, joka tuo uuden kokonaisvaltaisen kumppanuuden asiakkaiden ja Raisioaquan välille. Myös Kasvuluotain on osa Internet of Farmingia, Raisioaquan liiketoimintajohtaja Tomi Kantola taustoittaa.

Paperilappusten aika on ohi

Kasvuluotaimen ansiosta Raisioaquan paperille painetut ruokintasuositukset eli ruokintataulukot voi käyttää saunasytykkeenä. Paperilappusten aika on ohi, ja samalla appiin rakennetun matemaattisen kaavan ansiosta ennestään tarkat taulukot tarkentuvat entisestään. 

Kasvuluotain-sovellus helpottaa kalankasvattajien ruokinnan suunnittelutyötä, ja kalamassan kasvun seurantaa. Veden lämpötilakin siirtyy automaattisesti veteen sijoitettavasta anturista tiedoksi pilvipalveluun.  

– Kasvattaja perustaa kalastonsa eli kalojen kappalemäärän ja keskipainon sovelluksen PC-versioon altaittain.  Veden lämpötilatieto on oikean rehuannoksen kannalta tärkein yksittäinen tekijä. Sovellusta käyttävillä pilottilaitoksilla on eri syvyyksissä automaattiset lämpötiloja mittaavat anturit, joiden lämpötilatieto siirtyy pilvipalvelun kautta Kasvuluotaimeen. Päivittäinen rehuannos lasketaan lämpötilan ja kalan koon mukaan. Kasvattaja näkee annoskoon suoraan mobiililaitteeltaan. Rehuannoksen perusteella lasketaan kalojen lisäkasvu ja näin altaiden biomassa-arvio tarkentuu. Hienointa tässä on se, että kasvattajalla on taskussaan koko yrityksen kalasto, missä ikinä hän liikkuukaan, Kantola havainnollistaa.

Apin kautta käyttäjä saa kirjattua mahdolliset havainnot ja huomiot liittyen altaisiin tai kaloihin. Kaikki tieto on näin koko ajan kaikkien appia hyödyntävien työntekijöiden tiedossa. 

Raisioaqua ja Leadin halusivat tarjota Tampereen teknillisen yliopiston opiskelijoille mahdollisuuden hyödyntää ohjelmointitaitojaan käytännössä. Leadinin ohjaamasta projektista on nyt syntynyt Kasvuluotaimen ensimmäinen versio. Sitä on tarkoitus kehittää järjestelmällisesti versioksi, joka on yhteydessä suoraan Raisioaquan verkkokauppaan. Apin rehuvarastoseuranta keskustelee rehun päiväkulutuksen kanssa ja ennustaa sekä ehdottaa seuraavaa rehutilausta asiakkaalle. 

Kasvuluotain maksuttomasti käyttöön

Kasvuluotaimen kehityksessä on nyt menossa kokeiluvaihe, jonka aikana haetaan apin käyttökokemuksia kasvattajilta. Palvelua kehitetään kasvattajien palautteen ja ideoiden pohjalta. Raisioaqua siis kannustaa kalankasvattajia maksuttomaan yhteistyöhön Kasvuluotaimen kanssa. Sovellus on jo käytössä yhdeksällä kalankasvatuslaitoksella.

– Kasvattajien palaute on tärkein osa Kasvuluotaimen kehittämistä. Kehitämme tätä heille, heidän liiketoimintansa hyväksi. Haluamme tarjota heille hyödyn ja vaivattomuuden samassa helpossa digipaketissa, Kantola päättää.