Uutishuone

Raisioagrolta uusi myllyvehnän hintaan sidottu RuisPlus-sopimus 

Nyt päätetään kuinka paljon kotimaista ruista saadaan vuonna 2018

Raisioagro on kehittänyt uuden myllyvehnän hintaan sidotun RuisPlus-sopimusmallin. Puolivälissä kuluvaa kesäkuuta viljelijät tekevät rukiin siementen ostopäätökset, jotka vaikuttavat kotimaisen rukiin saatavuuteen kahden vuoden kuluttua. Suomalainen kuluttaja haluaa ruisleipänsä leivottuna kotimaisesta rukiista ja tämän toiveen toteuttamiseen on valtaosa myös suomalaisista leipomoista sitoutunut. Raisioagron uudella RuisPlus-sopimuksella hankittu ruis käytetään Vaasan Ruispalojen valmistukseen. 

Kotimaisen rukiin kysyntä on hyvällä tasolla. RuisPlus-sopimuksella Raisioagrossa halutaan varmistaa, että jatkossakin kotimaisen rukiin saatavuus vastaa kysyntään eikä tuontirukiiseen jouduta turvautumaan. 

– Rukiin viljelyala on Suomessa noin 34 000 hehtaaria. Määrä on pientä verrattuna esimerkiksi vehnään, jota viljellään kymmenkertainen määrä. Viljelysopimuksia aletaan tehdä samalla kun rukiin kylvösiemenkauppa avataan. Kasvukaudelle 2018 on mahdollista tehdä perinteisiä markkina- ja kiinteähintaisia ruissopimuksia tai sitten uudenlainen RuisPlus-sopimus, jossa rukiin hintataso on sidottu vehnän hintaan, Raisioagron hankintapäällikkö Raimo Rantanen kertoo. 

Myllyvehnän hintanoteeraukseen sidottu hinta

Raisioagron RuisPlus-sopimuksella viljelijä voi pienentää rukiin hintariskiä. Sopimuksessa rukiin hinta vuoden 2018 sadosta on sidottu myllyvehnän hintanoteeraukseen, joka Suomessa määräytyy Euroopan pörssihinnan mukaisesti. Viljelijän saama perushinta rukiista on RuisPlus-sopimuserän myynnin hetkellä oleva myllyvehnän hinta lisättynä 20 eurolla tonnilta. Hintariskin hallinnan lisäksi tavoitteena on varmistaa rukiin viljelyn kilpailukyky ja tuotannon kannattavuus valtaviljoihin verrattuna. 

– Ensimmäinen tekijä, joka vaikutti RuisPlus-sopimusmallin kehittämiseen oli tahto varmistaa kotimaisen rukiin toimitusvarmuus. Toinen vaikuttava tekijä oli se, että halusimme vähentää viljelijän hintariskiä. Tavoitteemme on varmistaa viljelijälle oikea hinta, Raisioagron Rantanen toteaa sopimusmallin kehittämisen taustoista. 

Ruis Nokialle ja sieltä Vaasan Ruispaloihin

RuisPlus-sopimuksella tuotettu vilja toimitetaan Raisio-konsernin omistamaan Nokian myllyyn, joka on kauran lisäksi erikoistunut rukiin jauhamiseen. Ruiserien toimitus tapahtuu lokakuusta 2018 aina toukokuulle 2019 saakka. RuisPlus-sopimuksilla hankittua ruista käytetään mm. Vaasan Ruispaloihin.

– Viljelijä ei elä kvartaalitaloudessa. Työ on suunnitelmallista ja pitkäjänteistä. Tänään hankitulla rukiin siemenellä ja tehdyllä sopimuksella varmistetaan, että me kaikki voimme myös vuonna 2019 syödä kotimaisesta rukiista valmistettuja Vaasan Ruispaloja, Rantanen päättää.