Uutishuone

Raisio Oyj:n Tutkimussäätiö lahjoittaa 500 000 euroa Turun yliopistolle suomalaisten elintarvikkeiden professuuriin

Kaura

Turun yliopisto perustaa uuden professuurin, jonka tavoitteena on keskittyä Suomessa viljeltävien kasvien tutkimukseen, tukea kestävään kehitykseen pohjautuvaa suomalaisten elintarvikkeiden vientiä ja edistää hyvinvointia terveellisillä elintarvikkeilla. Tehtävän perusrahoituksesta vastaa ensimmäiset viisi vuotta Raisio Oyj:n Tutkimussäätiö. 

Raisio Oyj:n Tutkimussäätiö lahjoittaa Turun yliopistolle 500 000 euroa professuuriin, joka toimii luonnontieteiden ja tekniikan tiedekunnan elintarvikekemian ja elintarvikekehityksen yksikössä. Uuden professuurin tutkimustyö tulee keskittymään keskeisiin suomalaisiin raaka-aineisiin ja -tuotteisiin, joilla on vientipotentiaalia.

– Turun yliopistolla on vuosikymmenten kokemus pohjoisten ilmiöiden tutkimuksessa niin luonnontieteiden, yhteiskuntatieteiden kuin lääketieteen alueilla. Elintarviketieteet kuuluvat keskeisesti Turun yliopiston strategiseen biotulevaisuus-kokonaisuuteen. Olemme kiitollisia lahjoituksesta, jonka avulla voimme edelleen laventaa osaamistamme ja edistää teollisuusyhteistyötä niin perus- kuin soveltavan tutkimuksen alueilla, rehtori Kalervo Väänänen sanoo. 

Raisio Oyj:n Tutkimussäätiön hallituksen puheenjohtaja Pekka Kuusniemi arvioi suomalaisella kasvipohjaisella ruualla olevan paljon vientimahdollisuuksia.

– Kuluttajat ovat kiinnostuneita luonnollisesti terveellisestä ruuasta, joten suomalaisille hyvinvointia edistäville tuotteille on kysyntää. Uusi professuuri antaa mahdollisuuden vahvistaa yhteistyötä yritysten ja yliopiston välillä, ja uusinta tutkimustietoa voidaan hyödyntää elintarviketeollisuudessa, Kuusniemi toteaa.

Raisio Oyj:n Tutkimussäätiö on viime vuosikymmenten aikana tukenut laajalti ruokaketjun tutkimusta, ja nyt tavoitteena on erityisesti terveyttä edistävien kasvipohjaisten elintarvikkeiden tutkimuksen ja tuotannon tukeminen.

– Ruuantuotannolla ja kulutustottumuksilla on suuri vaikutus ympäristön ja ihmisten hyvinvoinnille. Kasvipohjainen ruoka on kestävä ratkaisu ja Suomessa viljeltävillä kasveilla on paljon hyviä ominaisuuksia, joita kuluttajat toivovat ruualta, Kuusniemi toteaa. 

Turun yliopistossa laajaa asiantuntemusta pohjoisista luonnonvaroista ja viljelykasveista

Elintarvikekemian ja elintarvikekehityksen yksikön johtaja, professori Baoru Yang kertoo yksikön erikoistuneen elintarvikkeiksi soveltuvien suomalaisten luonnonvarojen ja viljelykasvien tutkimukseen. Keskeisiä elintarvikealan tutkimuskohteita Turun yliopistossa ovat marjat, mausteet, kala, äidinmaito, elintarvikerasvat ja -öljyt sekä viljat ja peruna.

– Kemiallinen koostumus, terveysvaikutukset sekä teknologiset ja aistittavat ominaisuudet ovat tutkimuksemme ja opetuksemme painopisteitä. Uuden professuurin perustamisen myötä voidaan ottaa enemmän vastuuta luonnonolosuhteiden ja ympäristömuutosten vaikutusten selvittämisessä. Perustettava professuuri antaa entistä paremmat mahdollisuudet soveltavan tutkimuksen toteuttamiseen ja teollisuusyhteistyöhön, Yang sanoo. 

Elintarvikekemian ja -kehityksen alalta on vuosien kuluessa valmistunut 74 tohtoria ja satoja maistereita, jotka ovat monipuolisesti työelämässä teollisuudessa, yliopistoissa ja viranomaistehtävissä. Laitokselta valmistuu, nykyään ainoana elintarvikeyksikkönä Suomessa, filosofian maistereiden ja filosofian tohtoreiden lisäksi myös alan diplomi-insinöörejä ja tekniikan tohtoreita.