Uutishuone

Raisio Oyj:n osavuosikatsaus tammi-syyskuu 2019:

Kaura ja kalanrehu Raision vahvan kasvun ajureina 

Toimitusjohtaja Pekka Kuusniemen katsaus: 

Raision kolmas vuosineljännes oli odotetusti erittäin vahva, liikevaihto kasvoi lähes kymmenen prosenttia liiketuloksen parantuessa lähes neljäkymmentä prosenttia vertailukauteen nähden. Vuoden 2019 keskeisimpänä tavoitteenamme on kasvun ja kannattavuuden turvaaminen. Matka on edennyt hyvin ja pidemmän tähtäimen parannuspotentiaalia on edelleen. Kuluvaan vuoteen lähdettiin hyvin poikkeuksellisessa tilanteessa, jossa viljaraaka-aineen hinta oli kohonnut jopa 60 prosenttia pidemmän aikavälin historiallisiin hintoihin nähden. Tämän seurauksena kaikkien viljapohjaisten tuotteidemme kannattavuus oli uhattuna, mutta organisaation määrätietoisen toiminnan ansiosta olemme pystyneet reagoimaan muuttuneeseen tilanteeseen kiitettävällä tavalla. Uuden viljasadon laadun ja määrän on arvioitu edustavan pitkän aikavälin normaalia tasoa ja myyntihintojen korotuspaineet ovat toistaiseksi helpottaneet.

Kauratuotteiden kysyntä kehittyi erittäin myönteisesti sekä kuluttaja- että BtoB-sektorilla. Huolimatta kohonneista myyntihinnoista, Elovenan myynti nousi Suomessa edelleen volyymin kärsimättä. Kansainvälinen kiinnostus kauraa kohtaan lisääntyy jatkuvasti.

Strategiaa tukevat investointimme – Nokian kauramyllyn pitkäjänteinen modernisointi sekä katsauskaudella aloittamamme kasvipohjaisten lisäarvotuotteiden kehittämiseen ja valmistamiseen suunnitellun tuotantolaitoksen rakentaminen – etenevät suunnitellusti. Tehtaan peruskivi muurattiin syyskuussa ja projekti etenee aikataulussa. Raision investoinnit katsauskaudella olivat 4,1 miljoonaa euroa, yli kolminkertaiset vertailukauteen nähden. Kassavirta oli kohonneista investoinnista huolimatta positiivinen.

Ison-Britannian poliittinen tilanne on vaikuttanut kuluttajien luottamukseen ja ostokäyttäytymisessä on näkynyt kokonaiskysynnän laskua katsauskauden loppupuolella. Olemme varautuneet käytettävissä olevin keinoin tuleviin, vielä osin ennakoimattomiin muutoksiin. Samalla olemme pitäytyneet osasta aiemmin suunnitelluista myynnin edistämistoimista suurimman poliittisen kohinan aikana välttääksemme käyttämästä panoksia tehottomasti. Edellisellä tilikaudella kannattavuushaasteita aiheuttaneet Venäjän ja Puolan kuluttajatuotteiden markkinat on saatu käännettyä. Venäjällä katsauskauden myynti nousi kymmenen prosenttia ja Puolan markkinan tervehdyttäminen etenee suunnitelman mukaisesti. 

Raisioaqua jatkoi keväällä alkanutta erinomaista kautta, päämarkkinoilla Suomessa ja Venäjällä suoritus oli erittäin väkevä. Tulevaisuutta silmälläpitäen uusien markkina-alueiden, Ruotsin ja Puolan avaukset ovat rohkaisevia. Nyt sesongin päättyessä keskitymme kehittämään tuottavuutta edelleen ennen uuden kauden käynnistymistä.

Strateginen linjauksemme ”vähemmän mutta vahvempia brändejä” etenee ja olemme katsauskaudella kehittäneet kansainväliseksi kaurabrändiksemme määriteltyä Elovena-brändiä edelleen. Tulemme asteittain konsolidoimaan kaurapohjaiset Nordic- ja Provena-brändit Elovena-perheeseen skaalaedun ja laajan brändinäkyvyyden saavuttamiseksi. Tämän lisäksi myös kansainvälinen tähtibrändimme Benecol tullaan asemoimaan aiempaa kirkkaammin tukemaan ainutlaatuista ominaisuuttaan, kolesterolin alentamista.

Kuluvan vuoden saavutukset ovat osoitus siitä, että valitsemamme strategiset linjaukset ovat toimivia. Raisio-konsernin liiketoimintaan kuuluu vuoden sisäinen syklisyys, mutta kokonaisuutemme ei ole keskeisesti riippuvainen talouden kasvunäkymistä. Strategiamme pitkäjänteinen läpivienti mahdollistaa kannattavan kasvun.

>> Lue koko osavuosikatsaus tammi-syyskuulta 2019