Uutishuone

Huhti-kesäkuussa Raision liikevaihto kasvoi ja liiketulos parani

Pekka Kuusniemi

Toimitusjohtaja Pekka Kuusniemen katsaus:

Raision uudessa strategiassa määrittelimme kuluvan vuoden teemaksi ydinliiketoiminnan kasvun ja kannattavuuden varmistamisen. Ensimmäisellä vuosineljänneksellä kykenimme jo pysäyttämään liikevaihdon laskun ja toisella vuosineljänneksellä suunta käännettiin selkeään kasvuun sekä liikevaihdon että kannattavuuden osalta. Liikevaihto kasvoi lähes viisi prosenttia ja kannattavuus parani yli 10 prosenttia vertailukaudesta. Jo kahden vuosineljänneksen jälkeen on nähtävissä uuden organisaatiorakenteen asiakaslähtöisyyden hyödyt ja erityisesti BtoB-liiketoiminnassa näemme huomattavaa uutta potentiaalia.

Strategian päättäväinen toteuttaminen näkyy myös katsauskaudella julkaistussa investointipäätöksessämme. Kasvipohjaisten lisäarvotuotteiden kehittämiseen ja valmistamiseen erikoistuvan tuotantolaitoksemme rakennustyöt käynnistyivät katsauskauden jälkeen heinäkuun alussa. Suomen elintarviketeollisuuden viime vuosien mittavimpiin kuuluvan investointihankkeen valmistumisen myötä Raision kyvykkyydet lanseerata innovatiivisia, kasvipohjaisia tuotteita nousevat uudelle tasolle. Avainhenkilöiden rekrytoinnit sekä tuotekehitykseen että tuotantoon ovat jo käynnissä. Vahvan kassan ja kassavirtamme avulla rahoitettava investointi tulee valmistuessaan tukemaan orgaanista kasvuamme.

Molemmat liiketoimintayksikkömme, Terveelliset elintarvikkeet ja Terveelliset ainesosat, paransivat suoritustaan vertailukaudesta. Voimakkaasta viljojen hinnannoususta johtuneet tuotehintojen korotukset saatiin päätökseen toisella vuosineljänneksellä. Pystyimme korottamaan myös Benecol-tuotteiden myyntihintoja kasvistanolin raaka-aineen, sterolin, ja valmistuksen yleiskustannusten kohottua jo pidempään. Raisioaqua aloitti uuden kalankasvatuskauden väkevästi, minkä lisäksi saimme strategiamme mukaisesti markkina-avauksia Ruotsin ja Puolan markkinoilla.

Marginaalien osalta emme vielä saavuttaneet vertailukauden tasoa, mutta strategian mukainen fokusoituminen harvempiin ja vahvempiin brändeihin sekä edellisellä tilikaudella toteutettu organisaatiorakenteen tehostaminen tukivat kustannusten hallintaa vertailukauteen nähden. Toisen vuosineljänneksen investoinnit olivat kolminkertaiset vertailukauteen nähden ja painottuivat kansainvälisen kauraliiketoimintamme kehittämiseen. Tästä huolimatta kassavirta oli katsauskaudella positiivinen. Vahvan kassapositiomme hallintaan on kiinnitetty aiempaa enemmän huomiota ja tästä johtuen rahoitustuottomme kehittyivät varsin positiivisesti kevään kuluessa.

Yhtiön keskeiset tuotekategoriat ovat megatrendien tukemia. Kasvatetun kalan avulla saadaan tuotettua tehokkaasti ja yhä ympäristöystävällisemmin terveellistä ravintoa kuluttajille. Kauran positiiviset terveysvaikutukset saavat enenevässä määrin huomiota myös Pohjoismaiden ulkopuolella. Benecolin sydänterveyttä hyödyttävät ominaisuudet ovat kiistattomat, mutta nyt tutkimme myös kasvistanolin mahdollista vaikutusta astmaoireiden lieventymiseen yhdessä Maastrichtin yliopiston kanssa.

Raisio Oyj:n puolivuosikatsaus