Uutishuone

Raision uuden strategian toteutus alkanut, liikevaihdon lasku pysäytetty

Pekka Kuusniemi

Toimitusjohtaja Pekka Kuusniemen katsaus tammi-maaliskuulta 2019:

Raision perustamisesta on kulunut tänä vuonna 80 vuotta. Yhtiö elää tänä vuonna vuotta nolla kokonaan uudelleen organisoituna ja fokukseltaan erittäin selkeänä. Viime vuonna rakensimme toiminnan peruspilarit; tarkoitus, arvot, strategia ja siihen kiinteästi liittyvä vastuullisuusohjelma. Näihin pohjautuen yhtiön rakenne on kauttaaltaan tarkasteltu ja muutettu tulevaisuuden kasvutavoitteita tukevaksi. Strategia on rakennettu yhtiön pitkäaikaisten ja vahvojen osaamisalueiden varaan. Näitä ovat kolesterolia alentava markkinajohtaja Benecol, vahvan megatrendin tukema kaura sekä siihen liittyvät Raision erityisosaamiset ja innovaatiot.

Uuden rakenteen mukaisten liiketoimintayksiköidemme, Terveelliset elintarvikkeet ja Terveelliset ainesosat, vastuualueet perustuvat selkeään liikeideoiden pohjalta tehtyyn jakoon. Terveelliset elintarvikkeet keskittyy kuluttajille suunnattuihin brändituotteisiin ja liiketoimintaan, jossa asiakkaita ovat eurooppalaiset kauppaketjut. Terveelliset ainesosat -organisaatio työskentelee globaalissa BtoB-kentässä tuotteinaan Raision asiakkailleen lisäarvoa tuovat ainesosat. Tällä liiketoiminnan jaolla saamme toimintaamme huomattavasti lisää asiakaslähtöisyyttä ja läpinäkyvyyttä päätavoitteemme ollessa orgaaninen kasvu.

Strategian toteuttaminen on käynnistynyt heti sen julkaisun jälkeen ja koko Raision organisaatio on ilahduttavasti ottanut strategian omakseen ja aloittanut katsauskaudella päättäväisen strategian toteutuksen. Yksi katsauskauden merkittävistä tapahtumista oli puitesopimuksen allekirjoittaminen italialaisen, gluteenittomien elintarvikkeiden globaalin johtajan Dr. Schärin kanssa. Yhtiöiden erityisosaamisten yhdistäminen avaa molemmille mielenkiintoisia liiketoimintamahdollisuuksia pitkälle tulevaisuuteen.

Jatkoimme katsauskaudella raaka-aineiden viime syksyisestä nopeasta ja ennen kokemattoman suuresta hinnannoususta johtuvia tuotehintojen korotuksia. Viimeisimmät hinnankorotukset tulevat kokonaisuudessaan voimaan toisella vuosineljänneksellä, mutta raaka-ainehintojen nousun vaikutus on vielä nähtävissä katsauskauden vertailukelpoisessa liiketuloksessa. Marginaali on kuitenkin kehittynyt katsauskauden kuluessa oikeaan suuntaan ja tulemme näkemään jo toisella vuosineljänneksellä positiivisen vaikutuksen yhtiön koko vuoden suorituskykyyn.

Raisioaquan viime vuonna kohtaamat vastoinkäymiset ovat ohi. Asiakasuskollisuus on säilynyt hyvällä tasolla ja kilpailuetujemme, kuten Baltic Blend -rehut ja Benella-brändi, turvin odotamme vahvasti nousujohteista suoritusta. Ensimmäisellä vuosineljänneksellä kalanrehujen kysyntää ei ole nimeksikään, mutta kuluja kauteen valmistautumisesta syntyy. Vuoden edetessä panostukset alkavat tuottaa, kun kalat vesien lämmettyä ryhtyvät taas syömään. Kolmas vuosineljännes on tyypillisesti myynniltään sesongin suurin.

Edelleen jatkuva epätietoisuus brexit-ratkaisusta työllistää organisaatiotamme. Huomattava osa Benecol-brändin liikevaihdosta syntyy Isossa-Britanniassa ja ylläpidämme valmiuttamme turvataksemme tuotteiden häiriöttömän saatavuuden Benecol-kuluttajille mahdollisten maahantuontiin liittyvien hidasteiden varalta.

Raision osavuosikatsaus 1.1. - 31.3.2019