Vastuullisuus

Jalanjäljet

Hiili- ja vesijalanjäljet kertovat tuotteiden ja palveluiden vaikutuksista ympäristöön. Hiilijalanjälki tarkoittaa tuotteen tai palvelun ilmastokuormaa eli sitä, kuinka paljon kasvihuonekaasuja tuotteen elinkaaren aikana syntyy.

Mitä enemmän ilmastoa lämmittäviä kasvihuonekaasuja tuotteen vuoksi syntyy, sitä suurempi on sen hiilijalanjälki. Yleensä hiilijalanjälki ilmoitetaan kasvihuonekaasujen yhteenlaskettuna määränä eli hiilidioksidiekvivalentteina.

Elovena-kaurahiutale on maailman ensimmäinen elintarvike, jolla on CO₂- ja H₂O-merkit.

Eurooppalaisena edelläkävijänä ja ensimmäisenä Suomessa Raisio lisäsi pakkauksiin tuotteen hiilijalanjäljestä kertovan merkin. Raisio oli myös maailman ensimmäinen elintarvikeyritys, joka lisäsi tuotteen pakkaukseen sen kokonaisvedenkulutuksesta kertovan H₂O-merkin. Jalanjälkien laskenta on auttanut Raisiota tunnistamaan tuotannossaan kehityskohteita.

Valinnoillasi voit vaikuttaa

Kasvipohjaisella ruoalla on yleensä pieni hiilijalanjälki. Syöminen muodostaa noin kolmanneksen suomalaisten kulutuksen ympäristövaikutuksista. Kasvipohjainen lähiruoka kuormittaa luontoa vähemmän, joten lisää sen osuutta ruokavaliossasi.

Ruoan kysyntä tulee seuraavien vuosikymmenien aikana maailmassa jopa kolminkertaistumaan, joten ei ole yhdentekevää, mitä syömme. Väestönkasvun myötä ruoan riittävyys muodostuu maailmassa haasteeksi. Kilpailu uusiutuvista luonnonvaroista jatkuu. Nykyisillä kulutustottumuksilla ei maapallolla pystytä kestävästi tuottamaan kysynnän kasvun edellyttämää määrää ruokaa. Elämme siis velaksi tuleville sukupolville ja ylikulutamme maapallon varoja.

Kasvipohjaisella ruoalla on pienempi hiilijalanjälki

Lihan ja salaatin hiilijalanjälkien suora vertailu ei ole järkevää, sillä niillä on aivan erilainen merkitys ravitsemuksessamme. Kasvispainotteisella ruokavaliolla on kuitenkin pienempi ilmastovaikutus ja se on suositeltava myös ravitsemuksellisista syistä.