Sijoittajat

Ennakkotieto suostumuksen myöntämisestä

Hallitus voi pyynnöstä antaa ennakkotiedon siitä, tullaanko hakijalle antamaan suostumus kantaosakkeiden hankintaan vai ei. Menettely on tällöin sama kuin tapauksessa, jossa hakijalla jo olisi po. kantaosakkeet omistuksessaan (kts. edellä). Myös ennakkotietoasiat valmistellaan yhtiön osakaspalvelussa (sähköposti: osakaspalvelu at raisio.com).