Vastuullisuus

Elovenan vesijalanjälki

Elovenan vesimerkki kattaa kauran matkan pellolta valmistuksen kautta kaupan varastoon. Vesijalanjälkeen siitä eteenpäin vaikuttavat olennaisesti kuluttajan päivittäiset veden käyttöön liittyvät valinnat.

Elovena-kaurahiutaleiden kokonaisvedenkulutus on 101 litraa sataa grammaa tuotetta kohti. Kokonaisvedenkulutus sisältää kasvin kasvuunsa käyttämän veden, tuotteen valmistukseen käytetyn veden sekä jäteveden.

Kauran vesijalanjälki kertoo mm. kuinka paljon vettä  kasvi ottaa käyttöönsä kasvun aikana. Osa tästä vedestä jää jyvään. Suurin osa vedenkulutuksesta on kauran kasvuaikanaan käyttämää vettä, minkä se saa normaalin kiertokulun kautta sadevetenä. Suomessa viljeltyä kauraa ei keinokastella eli se ei kilpaile puhtaan juomaveden kanssa. Kaikki Elovena-tuotteet valmistetaan suomalaisesta kaurasta.

Elovena-kaurahiutaleiden vedenkulutus

  • Viljely 99,3% (sadevettä)
  • Prosessointi 0,57%
  • Pakkausmateriaalit 0,16%

 

Kaurahiutaleiden valmistuksen ja pakkausmateriaalien yhteenlaskettu osuus kokonaisvedenkulutuksesta on reilusti alle yksi prosentti. Kaurahiutaleiden valmistuksessa vettä käytetään höyryn muodossa. Tästä syystä prosessista syntyy hyvin vähän jätevettä

Vesijalanjäljen laskentamenetelmä

Alkutuotannon osalta laskennassa käytettiin Ilmatieteenlaitoksen säähavaintopisteiden haihduntamittaustietoja, kauran viljelyn vedenkulutusta ja Raision sopimusviljelijöiden toimittaman kauran keskisatoja kolmelta vuodelta. Kaurahiutaleiden valmistuksen vedenkulutus tiedetään tarkalleen. Pakkausmateriaalien, energiantuotannon ja kuljetusten polttoaineen vesijalanjälki lasketaan hyödykkeiden kulutukseen perustuen.